การเดินทางของวิญญาณ…หลังความตาย

6207
views
การเดินทางของวิญญาณ

การเดินทางของวิญญาณหลังความตาย ขณะที่วิญญาณของผู้ตายออกจากร่าง ชีวิตหลังความตายก็เริ่มต้นเปิดฉากขึ้นในโลกที่ผู้ตายต้องเข้าไปเพียงลำพังเท่านั้น ไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์ได้ เว้นเสียแต่บาปกับบุญเท่านั้น

ตาย

ใน ๗ วันแรกที่ตาย ครูบาอาจารย์ ท่านบอกว่า ถ้าเป็นพวกที่คตินิมิตไม่แน่ชัดหรือยังไปในภพภูมิต่างๆ ไม่ได้ ก็จะวนเวียนในโลกมนุษย์อยู่ ๗ วัน ถ้าญาติทำบุญในช่วงนี้ก็จะได้รับบุญแล้วไปสู่สุคติ

แต่ถ้าไม่ได้บุญหรือนึกถึงบุญไม่ได้ ก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยมโลกเพื่อตัดสินว่าจะไปไหน นี่เองจึงมีธรรมเนียมทำบุญงานศพ ๗ วัน

ตาย

ส่วนทำบุญ ๔๙ วันหรือ ๕๐ วัน ก็คือดวงวิญญาณถูกพาไปคอยที่ยมโลก รอคิวที่จะเข้าไปภายในประตู ถ้าญาติทำบุญให้ก็อาจได้รับไม่ต้องเข้าไปรับคำพิพากษา

ตาย

ส่วนวันที่ ๑๐๐ เป็นวันที่วิญญาณไปรับคำตัดสินที่หน้าบัลลังก์ เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะรับบุญเพื่อชิงไปสู่สุคติ ถ้าถูกส่งไปเกิดแล้วหากไปอยู่ในภพภูมิที่รับบุญไม่ได้ก็หมดสิทธิ์ที่ญาติจะช่วยเหลือใดได้อีก

ทั้งนี้ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ขอให้ทุกคนในขณะมีชีวิตอยู่นั้น เร่งสะสมความดีกันให้มากๆ นรก-สวรรค์นั้น ไม่ใช่สิ่งลวงโลก ตอนนี้ท่านอาจยังไม่เห็น แต่สักวันท่านก็ต้องเห็น กฏแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องจริง ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท