บูชาเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย “ท้าวเวสสุวรรณโณ” (เทพไฉ่ ซิ้ง เอี้ย)

6278
views
เทพไฉ่ซิงเอี๊ย

การมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการด้วยกันทั้งสิ้น แต่จะร่ำรวยได้นั้นนอกจากต้องทำงานอย่างเต็มที่แล้ว การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

ชาวจีนเชื่อว่าการบูชาเทพร่ำรวยโชคลาภ คือ การบูชาเทพที่ประทานความมีโชคลาภหรือความร่ำรวยโดยตรง จึงให้ความสำคัญกับการเซ่นไหว้เทพเจ้าร่ำรวยโชคลาภเป็นอย่างมาก

ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย

จึงพบว่าคนจีนนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ทุกตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ จะต้องมีการกราบไหว้อัญเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือในภาษาจีนเรียกว่า “ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย ” มีรูปหน้าสีดำ หนวดเครารุงรัง มีถือแส้สีดำ สวมชุดนักรบ นั่งเสือเป็นพาหนะ

บางครั้งก็มีรูปทองแท่ง เงินหยวนเป่า และเพชรนิลจินดาของมีค่ามากมาย เป็นการแสดงถึงความร่ำรวย จึงศรัทราท่านเป็นเทพเจ้าที่ให้คุณทางด้านโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ การค้าขาย สำหรับคนไทยนั้นได้เรียกชื่อท่านเป็น ท้าวเวสสุวรรณโณ (กุเวร) ซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพองค์เดียวกัน

ในวันตรุษจีนจะให้ท่านเข้ามาสู่เคหสถานบ้านเรือนร้านค้า เพื่อความมีโชคดีทำธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ในปีนั้นๆ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและมีความเป็นสากล

ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย

เคล็ดสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ การแลกเงิน เพราะชาวจีนเชื่อว่าได้นำเงินทองของเทพร่ำรวยโชคลาภกลับบ้าน จะทำให้เงินทองไม่ขัดสน มีเงินใช้ตลอดปี

สำหรับการบูชาท่านเทพ ไฉ่ ซิ้ง เอี้ยตลอดปีนอกเหนือจากวันตรุษจีน เพื่ออัญเชิญท่านมาประทานโชคลาภนั้น การจะเลือกเอาวันประสูติของท่าน ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำเดือนอ้ายของจีน ตามจันทรคติ แต่บางตำนานบอกว่าเป็นวันขึ้น ๕ ค่ำเดือนอ้าย ด้วยการนำเครื่องเซ่นต่างๆ มาบูชาขอพร

ท้าวเวสสุวรรณ

สำหรับคนไทยทั่วไป สามารถบูชาเทพเจ้าองค์นี้ในนามของท้าวเวสสุวรรณโณ (กุเวร) ได้เช่นกันเพราะเชื่อว่าท่านเป็นองค์เดียวกัน แต่คนในพื้นที่ต่างๆ นั้นเรียกต่างกัน

ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย สัญญลักษณ์แห่งมหาเศรษฐี ในหนังสือเทวกำเนิดของพระยาสัจจาภิรมย์ ระบุชื่อท้าวเวสสุวรรณ ล้วนมุ่งหมายทางมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ อาทิ ท้าวรัตนครรถ (ผู้มีเพชรเต็มพุง)

ท้าวเวสสุวรรณโณ (กุเวร)

ท้าวกุเวรธนบดี (ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์)

ท้าวธเนศวร (เจ้าทรัพย์)

องค์อิฉาวสุ (ผู้มั่งมีได้ตามใจ)

ท้าวเวสสุวรรณ (ยิ่งด้วยทอง)

ซึ่งถ้าใครมีบูชากันทุกบ้านร่ำรวยทุกคน ขับไล่ภูติผีปีศาจ วิญญาณร้าย ด้วยบทสวดท้าวเวสสุวรรณโณ ดังนี้ ( ตั้งนะโม ๓ จบ )

ท้าวเวสสุวรรณโณ จ้าวทรัพย์

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต

จากเคล็ดลับแห่งความร่ำรวยตั้งแต่วันตรุษจีนนั้น เคล็ดลับและการปฏิบัติบางประการ ไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะวันตรุษจีนเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อเรียกโชคเรียกลาภ และยังสมารถผสมผสานกับความเชื่อทางหลักศาสนาอื่นๆ ได้ตลอดทั้งปี

ท้าวเวสสุวรรณ

จึงเป็นสิ่งที่คุณผู้อ่านที่ต้องการบันดาลความร่ำรวยให้เกิดขึ้น ควรยึดถือและนำไปปฏิบัติด้วยความศรัทราตามแต่ท่านประสงค์

ชาตินี้ไม่มีวันจน – ธ. ธรรม รักษ์

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร