เคล็ดความเชื่อในการแก้กรรม เรื่องของความรักและเนื้อคู่

2197
views
ความรักและเนื้อคู่

คนเราเมื่อสร้างกรรมร่วมกันมาหนีกันอย่างไรก็คงไม่อาจจะหนีพ้น เมื่อได้ตกร่องปล่องชิ้นกันไปแล้วก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันและพยายามแก้ไขตนเองต่อไป

คนเราเปลี่ยนกรรมเก่าไม่ได้แต่สามารถสร้างกรรมดีใหม่ได้ จากคู่ทุกข์คู่ยาก คู่เพชฌฆาต ก็สามารถกลายเป็นคู่สร้างคู่สมที่มีความสุขได้

สมหวังในความรัก

๑. คิดดี ทำดี กับเขาหรือเธอในทุกๆ เรื่อง

เป็นธรรมดาที่อยู่ด้วยกันก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันทั้งกาย วาจา ใจ แต่เมื่อต้องอยู่ด้วยกันแล้วอะไรที่เคยไม่ดี ก็ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น อย่างน้อยความรักที่เคยมีหรือยังมีอยู่ก็จะทำให้เรารู้สึกปรารถนาให้คู่ครองของตนเองมีความสุขและสามารถกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้ โดยเริ่มที่ตัวของเราเอง

ความดีที่เราได้สร้างเหล่านั้นจะไปละลายพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาให้หมดหรือเบาบางลงในระดับที่เราพอที่จะรับได้ หรืออาจจะหมดพิษไปเลยก็มีมาแล้ว เปรียบความไม่ดีของเขานั้น เป็นยาพิษหนึ่งช้อนถ้าเรากินเข้าไปโดยไม่ผสมอะไร เราตายทันทีแน่นอนแต่ถ้าเราเอากรรมดี คือ น้ำสะอาดหนึ่งตุ่มมาละลายมัน ผลพิษของมันนั้นเบาบางจนแทบทำอะไรเราไม่ได้เลย

หากเขาเคยนอกใจประพฤติตนนอกรีตก็นิ่งเฉย แผ่เมตตาตั้งใจดูแลลูกและครอบครัวให้ดีที่สุด คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ จากที่ไม่เคยเห็นคุณค่าก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเห็นคุณค่ากัน ทำดีแล้วปล่อยวางที่สุดแล้วความดีก็จะนำพาให้สามารถชนะความเลวได้ อย่างน้อยที่สุดใจก็รู้สึกเป็นสุขได้ด้วยตัวเอง

๒. หมั่นชักชวนเขาหรือเธอให้ทำบุญกุศล ทำทาน รักษาศีล ภาวนา

บุญกุศลนั้นเป็นที่พึ่งได้จริง บางคนต้องอาจจะต้องใช้อุบายบ้าง ก็ไม่น่าจะผิดอะไร เพราะเราทำไปด้วยเจตนาที่ดี และอยากเห็นเขากลับมาเป็นคนดีดั่งเดิม บุญกุศลที่ทำร่วมกันก็จะเป็นบุญใหม่ไปคลายวิบากกรรมที่กำลังได้รับที่ทำให้ชีวิตรักนั้นมีปัญหา ให้คลายตัวลงและเปิดทางให้บุญที่ร่วมกันทำมาส่งผลเร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าจะสุขมากกว่าทุกข์แล้ว

จากนั้นให้หมั่นอธิษฐานขอพลังบุญอันยิ่งใหญ่ช่วยทำให้เขาเดินกลับมาสู่ความดีงาม แรงอธิษฐานเหล่านั้นจะช่วยได้แน่นอน จะเร็วหรือช้าอยู่ที่บุญกุศลที่เราทำนั้นมีอานิสงส์มากน้อยเพียงใด บางคู่ ในตอนแรกยังไม่สามารถพาคู่ครองไปสู่เส้นทางบุญที่ว่าได้ อาจจะเป็นเพราะเขาหรือเธอนั้นมีวิบากกรรมมาบังตา บังใจอยู่หรือกำลังส่งผลอยู่ การต้องเริ่มจากการโมทนาอุทิศบุญที่ตัวเราเป็นคนทำส่งไปให้เขา ระบุชื่อเขาหรือเธอทุกครั้ง ให้เป็นบุญใหม่แม้เจ้าตัวเขาจะไม่ได้ทำเองก็ตาม

ความรัก

หลังจากการทำบุญทุกครั้ง ก็โมทนาอุทิศบุญส่งไปให้ ไม่นานนักบุญที่เขาไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมาได้ และยิ่งได้ไปร่วมทำบุญกุศลด้วยกัน บุญของทั้งสองคนก็จะร่วมกันเป็นกองบุญที่ใหญ่ขึ้นๆ และเป็นจริงที่ว่า บุญกุศลเท่านั้นที่จะมีอำนาจทำให้วิบากกรรมต่างๆ ได้เบาบางลงไป จนแทบอาจจะไม่มีผลเลยก็ได้ในชาตินี้

แต่อย่างไรก็ดีเมื่อเคยทำบาปกรรมร่วมกันมาก็คงต้องได้รับเศษเวรเศษกรรมที่ทำมาบ้าง เพราะเป็นกฎที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงไปได้ เมื่อเราได้ทำกรรมดีร่วมกันแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ต้องละเว้นกรรมชั่วด้วย อย่างน้อยการรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัดนั้นจะเป็นกำแพงกั้นไม่ให้ความชั่วและความไม่ดีมาสู่ชีวิตคู่ได้

กรวดน้ำ

๓. ให้อโหสิกรรมต่อกันและกัน

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะแนวทางไว้ว่า ถ้าเราสามารถทำให้คู่ของเรานั้น กล่าวอโหสิกรรมให้กับเรา และเราให้อโหสิกรรมต่อเขาหรือเธออย่างจริงใจ วิบากกรรมไม่ดีที่เคยทำร่วมกัน ก็จะได้ยกเลิกกันไป ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากของคนทั้งคู่ เพราะสิ่งที่เราเป็นหนี้แก่กันและกันได้ถูกชดใช้ไปแล้ว

สำหรับเรื่องของการแก้ภายนอกนั้น เป็นเรื่องของทางโลก ส่วนมากจะเดือดร้อนในเรื่องฐานะการเงิน ที่เราทั้งหลายหลงเข้าใจผิดเห็นเป็นสิ่งล้ำค่าสำคัญต่อชีวิต ความจริงแล้วเป็นเรื่องที่สมมติกันขึ้นมาของชาวโลกเท่านั้น เราต้องมองให้ออกไม่ให้เงินมานำหน้าชีวิตความรักและความเป็นอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง

ความรัก

หากมีปัญหาด้านการเงินในครอบครัวเราต้องรู้ว่าเหตุจริงๆ นั้นมันมาจากไหน มาจากการใช้ทรัพย์สินเงินทองแบบไม่มีสติ ซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้า ทำให้เงินที่หามาได้หมดไปอย่างรวดเร็ว เราก็ต้องมีสติเสียก่อน จึงจะหยุดมันได้ อย่าให้ของใช้ที่แพงและไม่จำเป็นมาทำลายชีวิตครอบครัวให้พังพินาศลงไป

ถ้ามาจากการทำมาหากินฝืดเคือง ก็ต้องดูอีกว่าสาเหตุมาจากเรื่องอะไร เราขยันน้อยเกินไปหรือเปล่า เราขยันมากขึ้นอีกนิดได้ไหม เราทำธุรกิจผิดทิศผิดทางหรือไม่ เราซื่อตรงมีจรรยาบรรณในอาชีพของตนหรือไม่ ทำเลที่เราค้าขายมีคู่แข่งมากทำให้เราขายได้น้อยต้องทำอย่างไร ต้องเรียนรู้อย่างไรแล้วค่อยๆ เปลี่ยนแปลงลงมือกระทำตามผู้รู้

แต่งงาน

หากคู่ครองมีเรื่องความไม่สมบูรณ์บกพร่องทางร่างกาย และเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ก่อนอื่นก็ต้องยอมรับสภาพว่าเราเป็นอย่างนี้จริงๆ แต่ความจริงก็มีวิธีการที่จะมีความสุขได้ด้วยการยอมรับความบกพร่องความเจ็บป่วยหรือความพิการนั้นว่าเป็นของธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน แม้แต่ตัวเราก็ต้องมีโอกาสเจ็บป่วยทรมาน หรือ มีโอกาสพิการได้ แต่คนที่รักกันจริงก็จะสามารถดูแลและประคับประคองให้มีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ไปตลอดรอดฝั่ง

และสุดท้ายหากคิดว่าเราไม่อาจจะอยู่ร่วมกับคู่ครองประเภทที่สร้างกรรมหนักๆ มาด้วยกันจนทนไม่ไหวแล้ว ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงตลอดเวลาหาทางแยกกันเดินอยู่เสมอ สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ การให้อภัยซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องติดกรรมมาผูกเวรกันต่อไป

ความรัก

อย่าใช้วิธีสร้างกรรมชั่วขึ้นมาใหม่ต่อกันอีกคือ การคบชู้ มีกิ๊ก เพราะแม้จะต้องการแยกกันแต่กลับยังสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้เกิดขึ้นซึ่งกันและกันอีก ทำให้ผลแห่งวิบากกรรมยังดำเนินต่อไปไม่จบสิ้น

เคล็ดความเชื่อในการแก้กรรมที่มากความรักต่างๆ ที่นำมาเสนอนี้ เป็นการนำเสนอที่ได้รับความรู้มาจากครูบาอาจารย์และเคยพิสูจน์มาแล้วในหลายข้อที่ได้ผลจริง แต่อย่างไรก็ตามขอให้ท่านใช้สติในการพิจารณาและลองปฏิบัติดูได้ด้วยตนเองก่อน

โดย ธ.ธรรมรักษ์