เคล็ดวิชาในการดึงดูดโชคลาภ ใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

1692
views
ดึงดูดโชคลาภ

ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เมตตาแนะวิธีเอาไว้ เรื่องนี้ได้เกิดผลมาแล้วมากมาย ซึ่งท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะทำหรือไม่ทำไม่มีใครบังคับท่านได้

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่า เมื่อมีโชคลาภเข้ามาครั้งใด ไม่ว่าจะมาทางไหนเช่น เงินเดือน โบนัส การทำการค้า หรือลาภลอยจากการเสี่ยงโชคหรืออะไรก็ตาม ให้แบ่งเงิน แบ่งวัตถุสิ่งของนั้นออกมาส่วนหนึ่ง โดยยืดหลักเอาแบบที่ท่านไม่เสียดายไปทำบุญต่อหรือต่อบุญออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

เงิน

อย่าเสียดายเป็นอันขาดนะ….เรื่องนี้เป็นจุดสำคัญ !!!

ถ้าท่านแบ่งเงินมาแล้วเกิดความเสียดาย บุญที่จะทำต่อหรือต่อบุญอาจจะไม่ได้ผลเลยเพราะสิ่งที่เราคิดให้ไม่เต็มที่ กรรมทางใจความคิดเห็นแก่ตัว ความเสียดายนี้จะไปปิดทางหรือหน่วงบุญที่จะเกิด

ถือว่าเป็นการทำบุญที่ไม่บริสุทธิ์ในส่วนของผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ โดยดูที่เจตนาสำคัญ

การสร้างบุญให้ส่งผลเต็มที่นั้น ขออนุญาตพูดอีกครั้งสำหรับท่านที่เพิ่งได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกจะได้ทราบ สำหรับท่านที่เป็นแฟนประจำของสำนักพิมพ์ หรือเคยทราบมาบ้างแล้วในการทำบุญบริสุทธิ์ ก็ขอให้ตั้งจิตร่วมอนุโมทนาบุญในส่วนการให้ความรู้ทางธรรมใหม่ในครั้งนี้ ด้วยท่านจะได้บุญเพิ่มมากขึ้นมีโชคลาภมากขึ้น

เงิน

เคล็ดสำคัญในข้อนี้กันเพื่อให้มีโชคลาภตลอดเวลา

ขั้นตอนที่หนึ่ง เมื่อมีโชคลาภ เงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิต ให้แบ่งออกส่วนหนึ่งจะเท่าไรก็ได้ เอาแบบที่เราสบายใจไม่คิดเสียดายอะไร

ขั้นตอนที่สอง ให้เอาไปทำบุญเสีย จะเอาเงินไปซื้อของทำสังฆทาน ไปถวายเป็นค่าภัตตาหารสงฆ์ บริจาคเป็นค่าน้ำ ค่าไฟหรืออะไรที่เป็นกิจของสงฆ์ทำได้ทั้งนั้น หรือจะเอาไปให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณ หรือคนที่เขายากไร้มีความต้องการได้บุญใหญ่ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่สาม ให้กล่าวอุทิศบุญรวมบุญเพื่อให้บุญนั้นมาส่งผลอย่างต่อเนื่องทันใจ ทันเหตุการณ์ ทันเวลา โดยให้กล่าวดังนี้

คำอุทิศบุญและรวมบุญ

****หลังจากมีโชค แบ่งโชคไปทำบุญมาแล้วทุกครั้ง ให้ตั้งจิตให้นิ่งแล้วกล่าวอุทิศบุญดังนี้

“บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้า…………………(ชื่อตัวเอง) ได้เคยทำสำเร็จมาแล้วตั้งแต่ในอดีตชาติ ชาติปัจจุบันและการสร้างบุญ…………………(พูดถึงบุญที่ตนเองกำลังทำเช่น ทำสังฆทาน ถวายปัจจัย ให้เงินพ่อแม่ เป็นต้น) ในครั้งนี้

ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ถวายแด่องค์แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์พระปฐมจนถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหันตเจ้า พระอริยสงฆ์ พระอริยบุคคล ทุกพระองค์ ทุกองค์ ทุกท่าน พรหมเทพเทวดาทั่วสากลโลก เทวดาประจำตัวข้าพเจ้า และเทวดาที่ดูแลบ้านเรือนเคหะสถาน ร้านค้าบริษัท…….(เอ่ยชื่อร้านค้า บริษัทของตนหรือเลขที่บ้าน)

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตดูแล ครูบาอาจารย์ บรรพบุรุษผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวรญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี เหล่าสรรพสัตว์ เหล่าสรรพวิญาณทั้งหลาย

พระพุทธ

ขออำนาจแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า โปรดเมตตารวมบุญทั้งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำมาเป็นมหาบุญกุศล ดลบันดาลอวยประสิทธิ์ประสาทพรให้ข้าพเจ้าสมหวังดังที่มุ่งมาดปรารถนา ขอบุญเก่าจงหนุนนำบุญใหม่นี้สานต่อรวมกันส่งผล ให้สำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา

หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงนิพพานในชาตินี้ ขอคำว่า ขัดข้องและไม่มี และอุปสรรคใดๆ ขอจงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้า นับแต่วินาทีนี้เทอญ”

พุทธะ

เคล็ดลับนี้ ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่า เป็นการต่อบุญของเราไม่หยุด เป็นการเรียกโชคลาภให้เข้ามาหาตัวเราตลอดเวลา ก่อนจะจบเรื่องนี้ขอแนะนำให้สวดคาถาบทหนึ่งซึ่งศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นการเรียกโชค เรียกทรัพย์ เป็นของครูบาอาจารย์ที่ผู้เขียนเคารพเป็นอย่างยิ่งคือ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ที่หลายคนทำถูกต้องได้ผลมาแล้วมากมาย

ซึ่งคนที่จะสวดได้ผลนั้น ต้องหมั่นทำบุญ มีศีล ๕ กำกับชีวิต โดยเฉพาะข้อที่ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ข้อที่ ๒ เรื่องการลักทรัพย์ฉ้อโกงใดๆ และข้อที่ ๕ เรื่องการกินเหล้าเมายาที่ห้ามอย่างเด็ดขาดและต้องหมั่นสร้างบุญแล้วอุทิศบุญไปให้หลวงพ่อปาน วัดบางนมโคสม่ำเสมอ

สวดแล้วดีมีโชค คาถาเรียกทรัพย์

คาถาเรียกทรัพย์

เมตตาจากหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ให้ตั้งจิตให้นิ่ง แล้วตั้งนะโม ๓ จบ ระลึกถึงพระคุณความดีของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค แล้วสวดดังนี้

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง

วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา

วิระอิตถีโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

(ตั้งแต่วิระทะโย…….สวาโหมให้ว่า ๓ จบ) เรียบเรียง : ธ.ธรรมรักษ์