หนีพ้นกรรมได้.. ด้วยการตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์ก็พ้นกรรมได้

1551
views

“หนีพ้นกรรมได้ด้วยการตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน” ไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์ก็พ้นกรรมได้

คนทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของๆ ตน คนทุกคนล้วนมีความทุกข์และพยายามจะหนีทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องทุกข์จึงยังทำให้ไม่รู้วิธีแก้ทุกข์ได้

กรรม

เหมือนคนที่ป่วยเป็นโรคแล้วไม่รู้วิธีรักษาโรค ทุกข์และกรรมทั้งหลายนั้นเกิดจากจิต เพราะคนเรามีความคิดและจิต หากจิตไม่ได้คิดหรือรู้สึกตัว ทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมไม่มีตัวตน

แต่คนธรรมดาสามัญใครเล่าที่จะไม่มีจิต หรือไม่มีความคิด คนที่ไม่มีจิตหรือความคิดก็มีเพียงสองคน ก็คือ คนบ้าและคนตาย เท่านั้น แต่คนเราที่ทุกข์ก็เพราะจิตคิดติดอยู่กับกรรมในอดีตและเรื่องของอนาคตกันเป็นส่วนมาก มีน้อยคนนักที่จะรู้อยู่กับการตื่นเพื่อรู้ในปัจจุบัน

คนที่อยู่กับปัจจุบันและสร้างกรรมใหม่ที่เป็นคุณงามความดีในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้พ้นทุกข์หนีพ้นกรรมได้จริง ไม่ต้องไปพึ่งพาอิทธิปาฏิหาริย์ใดๆ ให้เสียเวลาเลย

หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์

พระอาจารย์ทางพระพุทธศาสนาสายหนึ่งชื่อ หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ แห่งหมู่บ้านพลัม หมู่บ้านเล็กๆ ในประเทศฝรั่งเศสกล่าวสอนได้อย่างน่าฟังว่า “ ไม่มีหรอกปาฏิหาริย์ที่เดินบนน้ำ มีแต่ปาฏิหาริย์ในการเดินบนดินด้วยความรู้สึกตัวในปัจจุบันต่างหาก”

ท่านได้ให้เหตุผลไว้อย่างแยบคายว่า

“คนส่วนใหญ่ เดินเหมือนคนเดินละเมอ แม้เราจะเดินอยู่แต่เราไม่ได้เดินอยู่ที่นั่นอย่างแท้จริง เราไม่ได้มีประสบการณ์กับชีวิตหรือสิ่งมหัศจรรย์แห่งชีวิต เรามีความเบิกบานอยู่เพียงน้อยนิด เรากำลังเดินละเมออยู่ในชีวิตของเรา และชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนความฝันที่ไม่ใช่ของจริง

หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์

การบ่มเพาะพลังอำนาจที่แท้จริงก็คือการตื่นขึ้นมาจากความฝัน การย่างก้าวอย่างมีสติสักหนึ่งก้าวสามารถสร้างเงื่อนไขสู่การตื่นรู้ที่นำตัวของเราเองกลับคืนสู่ชีวิตและนำตัวเรากลับคืนสู่ความมหัศจรรย์ของการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง และเมื่อเรามีพลังแห่งสติอยู่ที่นั่น สมาธิก็อยู่ ณ ที่แห่งนั้นด้วย..”

คำสอนของหลวงปู่แสดงให้เห็นว่า ใครก็ตามที่สามารถเดินได้อย่างเต็มฝ่าเท้า และทุกย่างก้าวมีสติตื่นรู้อยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันได้ตลอดเวลา คนๆ นั้นก็เปรียบเหมือนกำลังเดินอยู่บนดอกบัว เดินอยู่บนสรวงสวรรค์ และกำลังมีโอกาสก้าวพ้นบ่วงกรรมทั้งหลายได้อย่างถาวร

จิต

เพราะเมื่อปัจจุบันจิตมีการตื่นรู้ ก็จะมุ่งให้ร่างกายรู้และมุ่งทำแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดี และคุณงามความดีที่เกิดขึ้นอันนั้นเองจะเป็นตัวพลังปัจจัยส่งเสริม สติซึ่งกันและกันให้ชีวิตหลุดพ้นซึ่งหนี้กรรมได้ทั้งปวง

ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านจงเป็นผู้มีสติรู้ตัวพร้อมในปัจจุบันและมุ่งทำความดีทั้งหลายทั้งปวง เพื่อพ้นกรรมทั้งในอดีต ได้อยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุข และมีอนาคตที่ดีเพราะกรรมดีเป็นตัวกำหนดให้ดีกันอย่างถ้วนหน้า

จากหนังสือเรื่อง เคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ 7 พ้นเวร พ้นกรรม รวยฉับพลันต้องทำอย่างไร โดย อมตะ เทพรักษา

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร