ต้องใช้ ”ปัญญา” แก้กรรม

877
views
แก้กรรม

หลายคนถามเสมอว่า จะแก้กรรมอย่างไร มักจะถามกลับไปเสมอ ว่าแก้แบบไหน ไม่ให้เกิดขึ้น หรือระงับไปเลย “ปัญญา” แก้กรรม

เกือบทุกคนบอกว่า ไม่อยากรับกรรมไม่ดีแต่อยากได้แต่กรรมดี จึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้

ทุกคนต้องรับกรรมที่ทำ เพราะกรรมเก่านั้นเกิดขึ้นแล้ว ข้าวสารที่หุงสุกแล้วจะทำให้กลับมาเป็นข้าวสารอีกได้อย่างไร

แมวดำ

แต่มีหนทางที่ให้เบาบางลง นะเป็นไปได้ ด้วยกรรมดีใหม่เท่านั้น ซึ่งต้องใช้ ”ปัญญา” ที่ถูกต้องด้วย

ปัญญา ไม่ใช่ความรู้ แต่เป็นการตกผลึกของความรู้ที่ถูกต้องและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ถ้าเป็นความรู้ทั่วไปยังเป็นแค่กากเดนเท่านั้น ต้องสกัดให้เข้มข้น ต้องทำให้เกิดผลจริงเสียก่อนปัญญานั้นหยุดกรรมได้จริง ครูบาอาจารย์ท่านเน้นเสมอ

ยาย

ถ้ามีปัญญาเราจะเข้าใจถึงการสร้างบุญที่เกิดผลตรง

ถ้ามีปัญญาเราจะแก้ไขสิ่งเลวร้าย สถานการณ์ไม่ดี ทำในสิ่งที่ดีถูกต้องได้ กรรมไม่ดีก็ไม่เกิด มีแต่กรรมดีที่เราเพียรสร้างเพราะเรามีปัญญาแล้ว

มืด

อะไรไม่ดี ปัญญาจะบอกว่า เฮ้ย! ทำแบบนั้นไม่ได้นะ มันไม่ดี มันจะทำให้ชีวิตตกต่ำ ทำให้ชีวิตฉิบหาย อย่าทำๆๆๆๆ ทำแบบนี้สิถึงจะดี เป็นต้น

แล้วปัญญาจะไปหาที่ไหน หาจากตัวเรานั่นแหละเป็นพื้นฐานหมั่นฝึกสติ เจริญศีล เจริญภาวนา แล้วสืบเสาะหาความรู้จากครูบาอาจารย์

และเมื่อรู้จริง ปฏิบัติจริง ได้ผลจริง แล้วเผยแพร่ออกไปเป็นธรรมทาน

พระสงฆ์

อานิสงส์แห่งบุญนั้น ไม่ต้องพูดถึง เพราะนับไม่ได้แต่ส่งผลจริงทั้งภพนี้และภพหน้า ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

ขอบุญรักษา : ธ.ธรรมรักษ์