ความทุกข์ คือ..เพื่อนสนิท.. ที่มาทดลอง..ฝึกให้จิตใจของเราเข้มแข็ง..

1599
views
ความทุกข์

คนเราทุกคน.. ในช่วงเวลาที่เกิดความทุกข์.. ไม่สบายใจ..สับสน..วุ่นวาย..กับเรื่องราวต่างๆ
กับปัญหาต่างๆ ที่ประเดประดังเข้ามาในชีวิต เพียงมีใคร..คนหนึ่ง.. ที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา อดทนอีกสักนิด..แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น..

ผู้หญิง

แต่ก็มีใครอีกหลายๆ คน พอประสบกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต.. ในรูปแบบแตกต่างกัน.. ก็มักคิดท้อแท้..กลายเป็นท้อถอยไป.. เพียงเพราะไม่มีความอดทน..

ความทุกข์.. มักกลัวคนที่ไม่ยอมแพ้.. ความทุกข์.. มักชอบฝังตัวอยู่กับคนอ่อนแอ..คนที่ไม่ยอมแพ้ จะเรียนรู้ความทุกข์อย่างเข้าใจ เพราะคิดว่า.. ความทุกข์ คือ..เพื่อนสนิท.. ที่มาทดลอง..ฝึกให้จิตใจของเราเข้มแข็ง..

แต่สำหรับคนที่ท้อแท้.. เขาจะชอบเรียนรู้..ความสุข..ว่าเป็นอย่างไร มีลักษณะนิสัยอย่างไร.. พร้อมยินดีที่จะคบหากับความสุขตลอดเวลา..

ผู้หญิง

หารู้ไม่ว่า.. ความสุข..ความสบาย.. คือ..ศัตรูของคนที่ท้อแท้.. เพราะจะให้ความสุขในเบื้องต้น.. แล้วจะให้ความทุกข์ในเบื้องปลาย..

เพราะฉะนั้น.. เราจงมาเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับความสุข-ความทุกข์ ในทุกๆ เวลาที่เกิดความท้อแท้..กันดีกว่า.. เพื่อนสนิท.. ของคนที่ไม่ท้อแท้..คือ..ความทุกข์ ส่วนเพื่อนจอมปลอม.. ของคนที่ท้อแท้..คือ..ความสุข..

ผู้หญิง

เพราะอะไร ?? เหตุผล..เพราะว่า.. เวลาที่เรามีความสุข.. เราก็มักจะเพลิดเพลิน..หลงใหล..ไปกับความสุข พอเจอความทุกข์..ก็รู้ไม่เท่าทัน..

แต่สำหรับคนที่ไม่ท้อแท้.. ไม่ว่าจะเจอความทุกข์ในรูปแบบใด เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้..และอยู่กับมันได้อย่างเข้าใจ..

รู้สุข – รู้ทุกข์ แล้วปล่อยวาง..ไม่ยึดติดในสุข – ทุกข์ เรียนรู้และเข้าใจทั้งสุขและทุกข์ นั่นแหละ..
เราจึงจะเข้าใจถึงความรู้สึกที่ปราศจากสุขและทุกข์ คือ..วาง..ว่างเปล่า..นั่นเอง..

โดย : ชายน้อย