จงศรัทธาในความดีงาม และเชื่อมั่นว่าจักรวาล หรือธรรมชาติย่อมยุติธรรมเสมอ

1655
views
จงศรัทธาในความดีงาม

จงศรัทธาในความดีงามและเชื่อมั่นว่าจักรวาลหรือธรรมชาติย่อมยุติธรรมเสมอ

ดอกไม้

ใครที่เสียสละอดทนเพื่อบุคคลหรือเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อวันที่ดอกไม้ผลิบานมาถึง ย่อมได้รับผลแห่งความสดชื่นเบิกบานไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งในชีวิตอย่างแน่นอน

บางคนตอนเป็นเด็กอายุยังน้อย ต้องดูแลปู่ย่าตายาย หรือช่วยเหลือการงานพ่อแม่ ต้องเลี้ยงน้องเลี้ยงหลาน คอยแต่นั่งมองคนรุ่นราววัยเดียวกันได้มีโอกาสแต่งตัวเที่ยวเตร่สนุกสนาน อดน้อยใจในโชคชะตาไม่ได้

เมื่อวันเวลาผ่านไป บุคคลนั้นบุญกุศลที่เคยเสียสละอดทนสมัยยังเป็นเด็ก อาจส่งผลให้ได้คู่ครองที่ดี ได้สามี ได้ภรรยา มาเติมเต็มเสริมส่งในชีวิตให้ประสบความสำเร็จตอนถึงวัยกลางคนก็ได้

กรีดยาง

บางคนอาจเรียนเก่ง แต่พ่อแม่ไม่ยอมส่งเรียน เพราะมีพี่ๆเรียนอยู่ก่อนแล้ว อาจรู้สึกน้อยใจนึกอิจฉาเพื่อน ทุกครั้งที่มองเห็นเพื่อนแต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียน

สิบปีต่อมาบุคคลนั้นอาจกลายเป็นคนมีความสามารถมากเมื่อถึงวัยสี่สิบปี ประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเพื่อนที่จบปริญญา และได้คู่ครองที่ดี ชดเชยความเสียใจที่ตนอยากเรียนหนังสือสูงๆเหมือนคนอื่นแต่ไม่ได้เรียน

ชีวิตที่ขาดหายไป จึงได้รับการเติมเต็ม เพราะอานิสงส์แห่งความเสียสละ อดทน และความกตัญญู

ชีวิต

จงใช้ชีวิตของเราในวันนี้ให้ดีที่สุด หากยังไม่พบทางสว่างหรือช่องทางอันใด ก็จงมั่นคงไว้เสมอในศีล ๕

จงเชื่อมั่นว่าธรรมชาติหรือจักรวาลนี้จะมอบของขวัญ มอบรางวัลชีวิตให้เมื่อถึงเวลา จงมั่นคงบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา

ปีใหม่ ทำชีวิตใหม่

เมื่อถึงเวลาจะพบความมหัศจรรย์ในชีวิต ที่แม้ตัวเองก็แทบไม่เชื่อว่าจะเป็นได้ ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ทำแต่กรรมดีตลอดมา

ที่มา – พระโลกธาตุหยกขาว