แก้เคล็ด !! ความผิดหวัง อกหักรักคุด-อาภัพคู่-ตกงาน

2937
views

แก้กรรม รู้ทันวิบาก กรรม ถ้าพบกับความผิดหวัง

อกหักรักคุด รักไม่สมหวังหรือตกอยู่ในภาวะขมขื่นใจ ท่านให้ทำบุญด้วยการปล่อยหอมขมเท่ากับจำนวนอายุ อธิษฐานให้ความขมขื่นหมดไปโดยเร็ววัน จากนั้นให้นำต้นไม้ที่ชื่อเป็นมงคล เช่น ต้นรัก ต้นคูน ต้นขนุน ต้นมะยม ไปปลูกในวัดกี่ต้นก็ได้

ผู้หญิง

แก้ดวงอาภัพคู่

หาคู่ไม่ได้ หาได้แต่คบกันไม่นาน แอบรักเขาข้างเดียว มีคู่รักแต่มีอันต้องพลัดพรากจากกัน ไม่สมหวังให้แก้เคล็ด ดังนี้

– หาดอกไม้หอม หรือว่านที่มีชื่อด้านเสริมความรัก เช่น ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ว่านเสน่ห์ขุนแผน ว่านเสน่ห์กาหลง มาปลูกไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน
– หาต้นรัก ๒ ต้นไปปลูกในบริเวณวัด
– ถวายของที่เป็นคู่แด่พระภิกษุ เช่น แจกันคู่ เชิงเทียน รองเท้า ธงคู่ เทียนคู่ ตะเกียง หมอนคู่ เป็นต้น
– นำดอกไม้หอม เช่น มาลัยดอกมะลิบูชาพระทุกวัน
– รับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระในงานแต่งงาน

การใส่บาตร

ที่สำคัญ ให้ยึดมั่นในศีลข้อ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม ห้ามผิดลูกเมียคนอื่น

และให้ตั้งอยู่ในธรรม คือ พรหมวิหาร ๔ คือ
เมตตา (ปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดี)
กรุณา (สงสารอยากช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์)
มุทิตา (ยินดีเมื่อคนอื่นได้ดี)
อุเบกขา (วางเฉยในกาลที่ควรวางเฉย)

ตกงาน

แก้เคล็ดตกงาน

ไม่มีงานทำ มีงานแต่ไม่ก้าวหน้า ทำงานผิดพลาด ท่านว่าอยู่ในช่วงที่ดวงกำลังตก วาสนาซบเซา ให้แก้เคล็ดด้วยการกราบไหว้หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา หรือไหว้พระที่วัดอรุณราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

หรือให้บูชาพระพรหม สมเด็จพ่อ ร.๕ หรือไปกราบพระ เติมน้ำมันตะเกียง ทำบุญบริจาคสมทบทุน ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือปล่อยปลาไหล ๙ ตัวก็ได้

ขับรถให้ประหยัดน้ำมัน

เคล็ดแก้อุบัติเหตุบ่อย

อุบัติเหตุบ่อย หรือมีเรื่องคดีความ แสดงว่าช่วงนั้นกำลังมีเคราะห์ ท่านให้ทำบุญด้วยการบริจาคทาน ไถ่ชีวิตโค กระบือ หรือซื้อโลงศพให้แก่ศพไร้ญาติ, ทำบุญถวายสังฆทาน

อุทิศให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เดือนละครั้งติดต่อกันเป็นเวลา ๓ เดือน, ถือศีล ๘ อย่างเคร่งครัด ๗ วัน ถ้าบวชชีพราหมณ์ได้ยิ่งดี, ไปไหว้พระปิดทอง ขอพร เติมน้ำมันตะเกียง ๓ วัด ทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา

ที่มาข้อมูล : หนังสือ”รู้ทันกรรม ตัดกรรมทันตา” หน้า ๗๓-๗๔