พระครูโอภาสเขมคุณ “พ่อท่านแสง เขมงฺกโร” วัดหน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช

6116
views
พ่อท่านแสง วัดหน้าสตน

ท่านแสงท่านเป็นพระเกจิที่มีเมตตาบารมีสูงมาก เป็นเทวดาของชาวหัวไทร ทั้งอำเภอและจังหวัดไกล้เคียง ท่านเป็นศิษย์พ่อท่านหนูแก้ว ซึ่งเป็นศิษย์เอกพระครูพนังศีลวิสุทธิ์ พุทธภักดี แห่งวัดศาลาแก้ว ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ เกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำเชียรใหญ่

พ่อท่านแสง วัดหน้าสตน

ประวัติ พระครูโอภาสเขมคุณ ( พ่อท่านแสง เขมงฺกโร ) เจ้าอาวาสวัดหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.ปัจจุบัน ชื่อ พระครูโอภาสเขมคุณ ฉายา เขมงฺกโร อายุ ๘๗ พรรษา ๖๗ วิทยาฐานะ นักธรรมชั้นโท วุฒิทางโลก ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหน้าสตน ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

๒.สถานะเดิม ชื่อ แสง นามสกุล แก้วช่วย เกิดวันจันทร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เกิดที่บ้านบางโหนด หมู่ที่ ๙ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช บิดา นายคลิ้ง แก้วช่วย มารดา นางฉิ้ม แก้วช่วย

 พ่อท่านแสง เขมงฺกโร

๓.อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๑ ปี เวลา ๐๙.๐๐ น.วันพุธ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีวอก ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๗ ณ พัทธเสมาวัดหัวลำภู อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อุปัชฌาย์ พระครูนิโครธจรรยานุยุตต์ วัดโคกพิกุล อ.หังไทร จ.นครศรีธรรมราช พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการพวย องฺคมุณี วัดโคกพิกุล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

๔.วิทยฐานะ (๑) พ.ศ. ๒๔๗๘ สำเร็จการศึกษาประถมปีที่ ๓ (๒) พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

พ่อท่านแสง วัดหน้าสตน

๕.ตำแหน่งหน้าที่ทางการคณะสงฆ์ (๑) พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าสตน (๒) พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหัวไทร (๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นเจ้าคณะตำบลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (ดำรงตำแหน่งจนถึงอายุ ๘๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗)

๖.สังกัดวัด สังกัดวัดหน้าสตน ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ หนังสือสุทธิเลขที่ ๔/๒๕๒๑ พระครูนิโครธจรรยานุยุตต์ พระอุปัชฌาย์ วัดโคกพิกุล ลงนามให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๑ พระครูพิศาลศีลพงศ์ เจ้าคณะอำเภอหัวไทร วัดหัวค่าย ลงนามประทับตราประจำตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑

สินค้าแม่และเด็ก
ห้ามพลาด‼️ ของดี ราคาโดน ลองเข้าไปดูเลย