ทำดีอย่างเดียวไม่พอ เพราะชีวิตต้องมีสิ่งนี้ด้วย

949
views
ชีวิต

ชีวิตคนเราทุกคน ไม่สามารถนำมา “เปรียบเทียบ” หรือพยายามสร้างบรรทัดฐานให้เหมือนกันได้

ถ้าเรามัวแต่ เอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกันกับ “คนอื่น” และคิดว่า ชีวิตคนอื่นดีกว่า…

บางที “ชีวิตของคนอื่น เราไม่มีวันรู้หรอกว่า คนพวกนี้เค้าผ่านอะไรมาบ้าง”

ดังนั้น ไม่ควรนำชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

ชีวิตคนเราทุกวันนี้ … แค่ “ทำดี” มันอาจจะไม่พออีกต่อไปแล้ว คือนอกจาก ทำดีแล้ว ยังต้อง “ฉลาด” ในการใช้ชีวิตอีกด้วย

ความฉลาดนั้น มาได้หลายที่ ที่แรกคือ จากในตัวของเราเอง หรือ…ความฉลาดที่ เราได้เห็นความผิดพลาดของคนอื่น และเรานำมาสอนตัวเองว่า “อย่าทำ”

ดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่กว้าง

หรือเราเห็นความสำเร็จของคนอื่น และเรานำมาเรียนรู้เองว่า อันนี้ดี “ทำแล้วดี ทำแล้วเจริญขึ้น เราก็นำมาสอนตัวเองได้”

ทำดี อย่างเดียว ไม่พอต้องเอาชีวิตให้รอด้วยในปัจจุบันนี้… ”ต้องฉลาด” ในการใช้ชีวิตด้วย โดยเฉพาะเรื่องเงิน