ใครทิ้งเพื่อนแบบนี้ ถือว่าพลาด อย่างแรง

1402
views
เพื่อน

การคบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ มีผลต่อความเจริญก้าวหน้า และความเสื่อมของชีวิตอย่างมาก ในที่นี้จะแสดงเรื่องคนที่ควรคบ คนที่ไม่ควรคบ และลักษณะของเพื่อนที่น่าคบ ห้ามทิ้งคนแบบนี้เด็ดขาด หากแต่ควรพิจาณา อุปนิสัยใจคออย่างละเอียดดังนี้

๑. ให้คำแนะนำ ชักจูงไปในทางที่ถูกต้อง. หากเพื่อนของคุณแนะนำให้คุณเข้าสู่หนทางของ สิ่งไม่ดีแสดงว่าเขาไม่ได้ปราถนาดีต่อคุณเลยการที่คุณมองหาและเลือกคบเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

เพื่อน

๒. รับฟังความคิดเห็น เพื่อนที่ดีย่อมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ แม้ว่าบางครั้งความเห็นอาจจะไม่ตรงกัน ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกันด้วยหลักเหตุและผล

๓. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ลักษณะประการหนึ่งของเพื่อนที่ดี คือ ต้องน่าคบหา อยู่ใกล้แล้วสบายใจ สามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาได้

๔. รู้จักทำมาหากิน พึ่งพาตนเอง บุคคลที่ขยันขันแข็ง สู้การสู้งาน ทำมาหากิน เลี้ยงชีพด้วยการพึ่งพาตนเอง เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง ไม่สำคัญว่างานที่เขาทำจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือไม่เพียง แค่เป็นงานสุจริต ก็น่าชื่นชมแล้ว

เพื่อน

๕. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ คนที่รู้จักเพิ่มความสามารถให้ตนเอง เป็นบุคคลที่ควรคบหาสมาคมเพราะจะทำให้เราก้าวหน้าตามไปด้วย

๖. ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน คนที่มีนิสัยชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อน คนเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มคนพาล ที่จะนำมาแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจ

เพื่อน

๗. ช่วยเหลือในยามเดือดร้อน เพื่อนที่เป็นมิตรแท้สามารถพิสูจน์กันได้ในยามลำบาก แต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการให้เพื่อนช่วยเหลือ เกินกำลังของเขาหรือไม่ บางคนไปยืมเงินเพื่อนสนิท พอเพื่อนไม่ให้ก็ไปกล่าวหาว่าเขาไม่ใช่เพื่อน โดยไม่พิจารณาเลยว่าเพื่อนคนนั้นมีภาระต้องรับผิดชอบอยู่มากมาย ในเวลาที่คุณลำบาก

เพื่อนแท้จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดนที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ แต่สิ่งที่อยากแนะนำก็คือ คุณควรทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับคนอื่นเช่นกัน และเมื่อพบเจอเพื่อนแท้แล้ว จงรักษามิตรภาพที่ดีไว้ เพราะในชีวิตของคนแต่ละคน เพื่อนแท้ไม่ได้หาเจอกันง่าย ๆ เท่ากับเพื่อนกิน…