สายน้ำเปลี่ยนใจปลา กาลเวลาเปลี่ยนใจคน

2839
views
สายน้ำเปลี่ยนใจปลา

สายน้ำเปลี่ยนใจปลา

กาลเวลาเปลี่ยนใจคน

ปลา

แต่ผู้ที่มีใจหนักแน่น และมั่นคง

อะไรก็ไม่สามารถ ทำให้เปลี่ยนแปลงได้

ผู้หญิง

สตรี หากไร้ศีล ก็สิ้นสวย

บุรุษก็ด้วย หากไร้ศีล ก็สิ้นศรี

เกิดเป็นมนุษย์ต้องหมั่น สร้างความดี

กายเนื้อนี้ ยืมมา อย่าได้ลืม