ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ ควรเผื่อใจสำหรับด้านที่เรามองไม่เห็นไว้ด้วย

10561
views
ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ

” ไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไป ”

จากคำพูดข้างต้น มันทำให้ฉันพบว่า ชีวิตของคนเรา ในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะมี 2 ด้านเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมุมไหน บางครั้งการที่เราไม่มีบางสิ่งบางอย่าง กลับทำให้เราได้มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งดีกว่า ดังคำกล่าวที่สนับสนุนกันดังนี้

หากใจคนงาม โลกก็งาม

คนโง่ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโง่ ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาด

ส่วนคนโง่ที่สำคัญตนเป็นปราชญ์ คนนั้นแหละบรมโง่

ชนะศัตรูพันคนพันครั้ง ก็ยังไม่นับเป็นแม่ทัพที่ยอดเยี่ยม

แต่เมื่อใดชนะใจตนเพียงคนเดียว จึงนับเป็นยอดขุนพล

เหรียญมีสองด้าน

ก็เปรียบเหมือนกับว่าเหรียญมีสองด้านฉันใด ชีวิตมนุษย์ย่อมมีสองด้านเช่นกัน ทั้งด้านดี และไม่ดี
ด้านมืดและด้านสว่าง เพียงแต่ว่าเราจะเปิดเผยด้านใดออกมา มากกว่ากัน ในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง
มีโอกาส เจอมุมมืดกันทุกคน เมื่อเจอแล้ว ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะสามารถออกจากมุมมืดได้อย่างไร
บางครั้ง บางคนใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถหลุดพ้นออกมาได้ แต่กับบางคนใช้เวลา เกือบครึ่งชีวิตก็ยังหาทางออกมาจากมุมอับนั้นไม่ได้

จึงพบเห็นกันบ่อยในสังคมนี้ สำหรับบางกลุ่มบางคนที่หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ถึงกับต้องใช้วิธีปลิดชีวิตของตัวเอง ด้วยวิธีที่เหนือการคาดหมาย บางคนสามารถหาทางออกได้โดยใช้ปัญญา รู้คิด รู้ปล่อยวาง บางคนยึดหลักการให้อภัยซึ่งกันและกัน

หากใจคนงาม โลกก็งาม

เฉกเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตของเราก็เช่นกัน ใช่ว่าจะมีแต่ด้านมืดด้านเดียว จงบอกกับตัวเองไว้ว่า ในวันข้างหน้าต้องมีความสว่างอย่างแน่นอน ควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมอยู่เสมอ เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มันเป็นสิ่งไม่เที่ยง ขอเพียงแค่เรามีสติ และใช้ปัญญาที่มีในการแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอ ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ

การที่เราจะคบใครสักคนหนึ่ง พึงระลึกไว้ว่ามนุษย์ เป็นสิ่งที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในนั้น อย่าตั้งใจกับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่มีใครอยากเป็นต้นเหตุของความล้มเหลว อย่าคาดหวังกับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่มีใครสามารถเป็นได้ทุกอย่างได้

หากใจคนงาม โลกก็งาม

อย่าให้เวลากับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่ว่าใครก็อยากมีช่วงเวลาเป็นส่วนตัว อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนมากเกินไป เพราะจะทำให้เขาไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเอง อย่าควบคุมคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะมนุษย์มักจะหาวิธีออกจากกฏเกณฑ์ที่ถูกกำหนด อย่าบีบบังคับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะถ้าคนนั้นหลุดจากภาวะบีบบังคับมาได้
คุณจะถูกหันหลังให้ในทันที !!!!!

ไม่มีใครเป็นทุกอย่างให้เราได้ อย่าเอาความต้องการของเราไปใส่คนอื่น มีคนเดียวที่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ >>>> ตัวเราเอง <<<< ขอขอบคุณ : https://storylog.co/AnadDar