“ความลับของชีวิต” ก็คือ…ไม่มีสิ่งใดที่เราควบคุมได้…

72
views
ความลับของชีวิต

มีคนกล่าวไว้ว่า…

“ความลับของชีวิต” ก็คือ…ไม่มีสิ่งใดที่เราควบคุมได้…

ทุกคน ทุกเรื่องราวที่ผ่าน
ล้วนผ่านเข้ามาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
เพื่อให้เราเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และยอมรับความจริง

จงหัดเรียนรู้ให้ไวและมีความสุขให้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอกับอะไร

ทุกๆ อย่าง มันมีเหตุปัจจัย
#นามบุญ
#เห็นทุกข์เห็นธรรม

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร