อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ทำยังไง (อัปเดตล่าสุด)

130
views
อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567

สะดวก สบายกันสุดๆ ไปเลย กรมการขนส่งทางบกเปิดให้อบรมใบขับขี่ หรือออนไลน์สำหรับคนที่ต้องต่อใบขับขี่ ตอนนี้สามารถทำเองได้ง่ายๆ ที่บ้านแล้วโดยใช้เวลา 1 ชม.ไม่ต้องไปขนส่ง

ขับรถยนต์ลงเขา

ใครบ้างที่ต้องอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป
ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี
ผู้ที่ใบขับขี่หายเกิน 1 ปีขึ้นไป หากทำใหม่จะต้องอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

สำหรับการผู้ที่ต้องการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ให้คุณเข้าไปที่ระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถที่ www.dlt-elearning.com ซึ่งจะมีปุ่มให้คุณเลือก ได้แก่ เข้าสู่ระบบ, ลงทะเบียนใหม่ และ For Foreigner สำหรับชาวต่างชาติ

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่

■ หลักฐานผลการอบรมใบขับขี่ออนไลน์
■ บัตรประชาชนตัวจริง
■ ใบอนุญาตขับขี่เดิม
■ ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ใหม่ 2567

■ ใบอนุญาตรถยนต์ชนิดชั่วคราว (ชนิด 2 ปี) 205 บาท
■ ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) 505 บาท
■ ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (ชนิด 3 ปี) 305 บาท
■ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) 255 บาท
■ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ชนิด 3 ปี) 155 บาท
■ ใบอนุญาตขับขี่รถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 1 ปี) 505 บาท

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร