“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระคติธรรม-พรปีใหม่ ๒๕๖๗

1258
views

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม “จิตที่ฝึกแล้ว นำความสุขมาให้” พร้อมด้วยพรประทานว่า “จงหมั่นฝึกจิตให้มั่นคงดี”

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระคติธรรมปีใหม่ 2567

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ” แปลความว่า “จิตที่ฝึกแล้ว นำความสุขมาให้“ เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

พร้อมด้วยพรประทานว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ขอท่านจงหมั่นฝึกจิตให้มั่นคงดี เพื่อความสุขความเจริญทุกเมื่อเทอญ.”

ที่มา – เฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร