วันขอขมากรรม จุดธูป 19 ดอก ถอนคำสาบาน ทั้งอดีตถึงปัจจุบัน

1192
views
วันขอขมากรรม จุดธูป 19 ดอก ถอนคำสาบาน

วันขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ทั้งอดีตถึงปัจจุบัน แก้ไขชะตาชีวิต ช่วยเปิดทางให้พบแต่สิ่งดีๆ ใครที่รู้สึกทำอะไรชีวิตก็ติดขัดตลอด ไม่ว่าท่านจะไปกล่าวคำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา หรือ ด่าสาปแช่ง จะจริงจะเล่น กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ซึ่งบางครั้งเราไม่รู้เลยว่า สัจจะวาจาที่เราได้กล่าวออกไปนั้น มันจะผูกมัดผูกพัน ทำให้ดวงชาตาชีวิตเราต้อง เผชิญกับสิ่งที่ติดๆขัดๆ ทั้งในชีวิต ทั้งในจิตใจเรามาตลอดเวลา

แก้ไขดวงด้วยตนเอง วิธี ขอขมากรรม ถอนคำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา มาให้ท่านทำแบบง่าย ๆ เพื่อแก้ดวงเสริมดวง ด้วยตนเอง ดังนี้

เตรียมจุดธูป จุดธูป 19 ดอก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก กลางแจ้งหรือในร่มก็ได้ ควรประกอบพิธีตั้งแต่ 07.09 – 17.59 น. ถอดถอนทุกคำสาบาน พร้อมขอพรเรื่องงาน เงิน ค้าขายให้รุ่งยิ่งขึ้น

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล ปัจจุบันของท่าน) ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาปคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัย และเทพพรหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณี ได้โปรดเป็นทิพพยานในการที่ข้าพเจ้าขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล ปัจจุบันของท่าน) ขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือไม่ได้ก็ดี

ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว