อุทยานธรรมเขานาในหลวง จ.สุราษฎร์ธานี ดินแดนในฝันอันสงบสุข

1047
views
อุทยานธรรมเขานาในหลวง จ.สุราษฎร์ธานี

อุทยานธรรมเขานาในหลวง หมู่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันอุดมร่มรื่น เป็นที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า สถานที่ปฏิบัติธรรม รอยพระพุทธบาท และยังเป็นที่ที่สามารถชมทะเลหมอกอันแสนงดงาม

“อุทยานธรรมเขานาในหลวง” (Khao Na Nai Luang Dharma Park) จ.สุราษฏร์ธานี มีซุ้มเจดีย์แบบโบราณ 9 ยอด มีชื่อว่า “ซุ้มพุทธาวดี” มีชื่อตรงประตูซุ้มว่า “พุทธวดี” ในยามที่แสงแดดสาดส่องลงมายังซุ้มประตู เกิดเป็นภาพที่อัศจรรย์และงดงาม ภายในมีเจดีย์ร้อยยอด พระธาตุพันองค์ และรอยพระพุทธบาทให้สักการะ

อุทยานธรรมเขานาในหลวง

อุทยานธรรมเขานาในหลวง ถือเป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาของชาวบ้าน ความสงบร่มเย็นล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติ โดดเด่นด้วย ซุ้มประตูโบราณแบบ 9 ยอด มีชื่อตรงประตูซุ้มว่า “พุทธวดี” หรือซุ้มประตูแห่งกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเข้ากับซุ้มประตูในยามเช้า เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจมาก และต่อยอดพลังศรัทธา ด้วยการสร้าง เจดีย์ร้อยยอดพันองค์ เจดีย์ลอยฟ้าพุทธศิลาวดี เจดีย์ลอยฟ้าพุทธราชาวดี รวมทั้งปูชนียสถานที่สำคัญคือ รอยพระพุทธบาท ที่ปรากฏอยู่บนยอดเขาของอุทยานธรรมธรรมแห่งนี้ด้วย

อุทยานธรรมเขานาในหลวง

ตามประวัติของพื้นที่บริเวณเขานาในคือ มีกลุ่มชาวบ้านราว 40 คน อพยพจาก อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เข้ามาตั้งรกรากครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งขณะนั้นพื้นที่บริเวณเขานาในอยู่ภายใต้การครอบครองของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย กลุ่มชาวบ้านจึงส่งตัวแทนเข้าเจรจาเพื่อขออยู่อาศัยและบุกเบิกพื้นที่ทำมาหากิน ต่อมาชาวบ้านจากพื้นที่อื่นๆ ทราบข่าวจึงทยอยตามเข้ามาสมทบ ก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จะยุติบทบาทการสู้รบกับรัฐบาลไทยลงในปี พ.ศ. 2525 ชุมชนจึงได้ขยายตัว มีการก่อตั้งวัด โรงเรียน สถานีอนามัย พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขึ้น รวมถึงอุทยานธรรมที่สวยงาม สงบ และร่มรื่นแห่งนี้

อุทยานธรรมเขานาในหลวงถือเป็นสำนักสงฆ์ โดยสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆ ล้วนสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาและเงินบริจาคของชาวบ้าน ภายใต้การนำของเจ้าอาวาส (พระสมพงศ์ วชิรปญโญ) เริ่มต้นจากการสร้างทางเข้าเป็นซุ้มประตูโบราณแบบ 9 ยอด หรือซุ้มประตูพุทธาวดีอันโดดเด่นและเป็นหนึ่งในภาพซึ่งเป็นที่จดจำของอุททยานธรรมแห่งนี้ จากนั้นจึงช่วยกันสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์ร้อยยอดพันองค์ เจดีย์ลอยฟ้าพุทธศิลาวดี เจดีย์ลอยฟ้าพุทธราชาวดี ตามลำดับ โดยอุทยานธรรมเขานาในหลวงมีความตั้งใจที่จะสร้างเจดีย์ลอยฟ้าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้ครบ 7 ยอด

อุทยานธรรมเขานาในหลวง

อุทยานธรรมเขานาในหลวง หมู่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ / ข้อมูล – palanla / เที่ยวใต้ by ททท.