ปภ.แนะ 4 ข้อปฏิบัติเมื่อขับรถทางไกล

1737
views

เมื่อต้องขับรถทางไกล ช่วงวันหยุดยาวหรือช่วงเทศกาล บางคนมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางขับรถเป็นระยะทางไกลๆ หรือหลายคนอาจจะมีแผนเดินทางขับรถไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด การเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ขับขี่ไม่ควรมองข้าม ปภ.แนะ 4 ข้อปฏิบัติเมื่อขับรถทางไกลดังนี้

ขับรถยนต์ลงเขา

1. เตรียมร่างกายให้พร้อม
● เตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถ เตรียมรถให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง และไม่อดนอนติดต่อกันหลายวันก่อนวันเดินทาง
● ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท

ลมยางรถยนต์

2. เตรียมรถให้พร้อม
● ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ หม้อน้ำ แบตเตอรี่ เบรก ยาง สัญญาณไฟ และใบปัดน้ำฝนให้พร้อมใช้งาน
● จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถ อาทิ สายพ่วงแบตเตอรี่ ประแจ อุปกรณ์ลาก พ่วง จูง

3. เตรียมเส้นทางก่อนเดินทาง
● ตรวจสอบเส้นทางจากแผนที่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทาง ระบบนำทาง (GPS) รวมถึงเลือกเส้นทางสำรองกรณีเส้นทางหลักไม่ปลอดภัย
● หยุดพักรถทุก 2 ชั่วโมง หรือ 200 กิโลเมตร จะช่วยลดความอ่อนล้าของผู้ขับขี่และลดความร้อนของเครื่องยนต์

4. ขับรถอย่างปลอดภัย
● คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถ รวมถึงให้เด็กเล็กนั่งเบาะนั่งนิรภัย
● ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็ว ง่วง – ดื่มไม่ขับ และมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทาง

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร