5 ภัยอันตราย สิ่งที่ควรระวังอย่างมากในช่วงฤดูฝน

1752
views

5 ภัยอันตราย สิ่งที่ควรระวังอย่างมากในช่วงฤดูฝน เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จำเป็นจะต้องมีเรื่องระวังหลายอย่าง นอกจากการดูแลสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบ ภัยจากอุบัติเหตุอันตรายจากไฟดูดและไฟซ็อต อันตรายจากสัตว์มีพิษ และฟ้าผ่าจากพายุฝนฟ้าคะนอง

ฝนตกหนัก

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยด้วยการเตรียมความพร้อม ระมัดระวังเป็นพิเศษและตรวจสอบสภาพรถทุกครั้ง วันนี้จึงได้รวบรวมโรค และภัยอันตรายต่าง ๆ ที่ต้องพึงระวังพร้อมรับมือต่อฤดูฝนเพื่อความปลอดภัยในหน้าฝนนี้มาฝากกัน กันไว้ดีกว่าแก้แน่นอน

1. อันตรายจากไฟดูด/ไฟช็อต

ตัวเปียก มือเปียกไม่ควรจับอุปกรณ์ไฟฟ้า ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟ และหมั่นตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจเช็กสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้า ต่อสายดิน

2. อันตรายจากสัตว์มีพิษ

หลีกเลี่ยงการเดินในที่หญ้ารกสูง เพราะมักเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้าย และสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ฯลฯ ถ้าจำเป็นควรใส่รองเท้าหุ้มข้อเท้า สวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว

ข้อควรระวังขับรถหน้าฝน

3. อุบัติเหตุจราจร

ฝนตกถนนลื่น เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ควรลดความเร็วในการขับรถ ก่อนเริ่มออกเดินทางทุกครั้งเตรียมสภาพรถให้พร้อม เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

4. โรคติดต่อ

หน้าฝนเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย เช่น ไข้หวัดใหญ่ ติดเชื้อ ท้องเสีย โรคผิวหนัง ไข้เลือดออก หลอดลมอักเสบ ฯลฯ เลี่ยงการอยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเท เลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วย ควรดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ป้องกันฟ้าผ่า

5. ฟ้าผ่า

เมื่อฝนตกไม่ควรอยู่กลางแจ้งหาที่ปลอดภัยหลบ เลี่ยงหลบใต้ต้นไม้ หาที่หลบไม่ได้ให้หมอบ ให้ตัวอยู่ต่ำที่สุด, ไม่สัมผัสสื่อนำไฟฟ้าทุกชนิด เงิน ทอง และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะมีฝนฟ้าคะนอง

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร