พระแม่กาลี ผู้มีอำนาจคุ้มครองความดี มีอิทธิฤทธิ์ปราบสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

185
views

พระแม่กาลี คือเป็นผู้ทำลายล้างพลังชั่วร้าย และถือกันว่าพระนางเป็นศักติองค์ที่มีพลังอำนาจมากที่สุด พระแม่กาลี (काली, Kālī ) เป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี (พระแม่อุมา) หนึ่งในตรีศักติ ซึ่งเป็นชายาของพระศิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ พระแม่กาลี ได้รับการขนานนามว่าเป็นเทวีที่มีพลังอำนาจยิ่งใหญ่มหาศาล คอยปราบปรามสิ่งไม่ดี ความชั่วร้ายต่างๆ ปกป้องคุ้มครองความดี และเป็นเลิศด้านความกล้าหาญและเด็ดขาด

ปางดั้งเดิมของ พระแม่กาลี คือเป็นผู้ทำลายล้างพลังชั่วร้าย และถือกันว่าพระนางเป็นศักติองค์ที่มีพลังอำนาจมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสี่กาวลมรรค ตามธรรมเนียมตันตระของลัทธิไศวะ ความเชื่อพื้นฐานคือพระนางเป็นผู้ทำลายความชั่วร้ายและปกป้องผู้บริสุทธิ์ ในยุคถัด ๆ มา มีการเคารพบูชาพระแม่กาลีในสถานะต่าง ๆ ทั้งในฐานะเทวีสูงสุด, พระมารดาแห่งเอกภพ, อาทิศักติ หรือ อาทิปรศักติ ธรรมเนียมศักตะและตันตระบางธรรมเนียมบูชาพระนางเป็นความจริงสูงสุด “พรหม”

นอกจากนี้ยังถือว่าพระนางเป็นเทวีผู้พิทักษ์บุคคลผู้ที่เข้าสู่โมกษะ (การหลุดพ้น)รูปเคารพทั่วไปของพระแม่กาลีมักแสดงพระนางกำลังยืนหรือร่ายรำอยู่บนร่างกายของพระศิวะ คู่ครองของพระนาง ซึ่งนอนอย่างสงบเสงี่ยมอยู่เบื้องใต้ มีการบูชาพระนางในบรรดาศาสนิกชนของศาสนาฮินดูทั้งในอินเดีย, เนปาลและหลายแห่งทั่วโลก

ตามความเชื่อของชาวฮินดูนั้นการบูชาพระแม่กาลีจะเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแกร่ง ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคของชีวิตไปได้ และสามารถต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย ทำลายอำนาจไม่ดีทั้งหลาย รวมทั้งพระแม่กาลีจะประทานความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง และอำนาจให้

อีกทั้งยังคุ้มครองผู้บูชาจากภยันตรายและอุบัติเหตุ ขจัดศัตรูในชีวิต ปราบมารในใจเรา โดยมารในที่นี้หมายถึงลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของเราที่เราอยากจะปรับเปลี่ยน และสำหรับใครที่ทำคุณกับคนไม่ขึ้น เช่น ทำดีกับใคร เขาไม่ดีตอบ พระแม่กาลีจะช่วยให้คนที่ทำดีได้รับสิ่งดี ๆ รวมทั้งหากใครกำลังเดือดร้อน มีภาระที่ต้องดูแลครอบครัว พระแม่กาลีก็จะช่วยคลายปัญหาให้

นอกจากนี้หากใครที่กำลังประสบเคราะห์กรรม อาถรรพ์ชั่วร้าย และสิ่งอวมงคล พระองค์จะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีเหล่านั้นให้หายไป และจะบันดาลความสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้ที่บูชา อีกทั้งยังช่วยบรรเทาโรคภัย และความเจ็บป่วยต่าง ๆ ส่งเสริมด้านโชคลาภ โภคทรัพย์ และเกื้อหนุนด้านยศฐาบันดาศักดิ์

ด้วยความที่พระแม่กาลีมีพลังอำนาจมหาศาล คนจึงนิยมบูชาพระองค์ เนื่องจากหากผู้ที่บูชามีจิตใจศรัทธาอันแรงกล้าและประพฤติดี ทั้งกาย วาจา และใจ พระองค์จะประทานพรให้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะขอพรมากเท่าไหร่ ก็จะสำเร็จดั่งใจหวังทุกประการ

สัญลักษณ์ตรีศูล หนึ่งในศาสตราวุธที่มีพลานุภาพสูงมากที่พระแม่กาลีใช้ปราบอสูรร้าย โดยในภาษาสันสกฤต คำว่า “ตรี” หมายถึง สาม และ “ศูล” หมายถึง ปัญหา อุปสรรค ความทุกข์ ตรีศูล จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ การปราบปรามสิ่งชั่วร้าย และการชนะอุปสรรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นในภพภูมิทั้งสามภพ ได้แก่ สวรรค์ ภพมนุษย์ และภพบาดาล ไม่เพียงเท่านั้น ตรีศูล ยังสื่อถึงการสร้าง การรักษา และการทำลาย อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

เชื่อกันว่าผู้ที่บูชาพระแม่จะได้รับพร ให้ชนะศัตรู มีอำนาจอยู่เหนือศัตรู คู่แข่งคนที่คิดร้าย ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย แคล้วคลาด ทำลายล้าง คุณไสยมนต์ดำต่างๆ

วิธีไหว้พระแม่กาลี

ดอกไม้สีแดง เช่น ดอกกุหลาบ หรือ ดอกกล้วยไม้ ดอกไม้สีเหลือง เช่น ดอกดาวเรือง
จุดธูป จำนวน 9 ดอก พร้อมจุดกำยานหรือธูปหอม เทียนหอมก็ได้ – ถวายน้ำแดง

บทบูชาพระแม่กาลี

“โอม เจ มาตา กาลี”

(๓ จบ)

ความเชื่อว่าพระแม่กาลีคือผู้กำจัดสิ่งชั่วร้าย และความอยุติธรรมต่างๆ ผู้ที่บูชาพระแม่กาลีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ จะได้รับพลังเเละความกล้าหาญ ศัตรูแพ้พ่าย!
.
แต่หากผู้บูชามีความคิดจะทำสิ่งไม่ดี เป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อน ต่อให้บำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัด ก็จะต้องรับกรรมจากบาปที่ก่อ ด้วยการถูกพระแม่ลงโทษเช่นกัน!

ในการ ไหว้เทพฮินดู หรือ ไหว้พระแม่กาลี การ ไหว้เทพบูชา ปกติให้ใช้ธูปจำนวน 9 ดอก แต่หากต้องการบนบานศาลกล่าวนั้นต้องใช้ธูป จำนวน 39 ดอก หากต้องการแค่ไหว้บวงสรวงถวายอาหารใช้ธูปจำนวน 16 ดอกนะค่ะ สุดท้ายการขอพร อย่าลืมเอ่ยชื่อนามสกุลตัวเองให้ชัดเจน อยู่ที่ไหนเกิดวันที่เท่าไหร่ และบอกสิ่งที่ต้องการแบบหนักแน่น มั่นใจ และที่สำคัญสิ่งที่ขอต้องสามารถจับต้องได้ไม่ไกลเกินจริง

บทความนี้เป็น ความเชื่อ ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
-ขอบคุณเจ้าของภาพ/เรียบเรียง’