น่ารักมั๊ย? ตอนเด็กๆแม่อุ้มผม วันนี้แม่แก่แล้วผมจะอุ้มแม่เอง

2720
views
ตอนเด็กๆแม่อุ้มผม

ลูกชาย​กตัญญู​อุ้มแม่ไปตลาด เพื่อให้แม่มีความสุข​ได้พูดคุยกับคนรู้จัก อุ้มอะไรก็ไม่เท่า อุ้มแม่​ ผู้​มี​พระ​คุณ​กับเรา​ อุ้มแม่ได้บุญมากที่สุด…น่ารักมั๊ย?

แม่แก่แล้วผมจะอุ้มแม่เอง

เป็นภาพความกตัญญูที่ใครได้เห็นต้องซึ้งไปตามๆกัน กับผู้ชายคนนี้ ที่อุ้มพาแม่เที่ยวตลาดเหมือนกับเราตอนเล็ก แม่อุ้มเราเที่ยวตลาด … สลับกัน

พุทธะ

มงคลชีวิตสูงสุดคือ การได้ปรนนิบัติบุพพารี

อานิสงส์การดูแลพ่อแม่ ก่อเกิดผลบุญมากมายมหาศาลเจริญก้าวหน้าตลอดชีวิต.. พระพุทธองค์ตรัสว่า ถ้าบุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบ่าสองข้างของตน ประคับประคองท่านให้อยู่บนบ่านั้น ป้อนข้าวป้อนน้ำให้ท่าน ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จ แม้บุตรจะมีอายุถึง ๑๐๐ ปี และปรนนิบัติท่านเช่นนั้นตลอดชีวิต ก็ยังนับว่าตอบแทนบุญคุณท่านยังไม่หมด…

ยังมีผู้อุปมาไว้ว่า หากเราใช้ท้องฟ้าแทนกระดาษ ยอดเขาพระสุเมรุ แทนปากกา น้ำในมหาสมุทรแทนหมึก เขียนบรรยายคุณของพ่อแม่ จนท้องฟ้าเต็มไปด้วยอักษร ภูเขาสึกกร่อนจนหมด น้ำในมหาสมุทรเหือดแห้ง ก็ยังบรรยายคุณของพ่อแม่ไม่หมด

จากที่กล่าวมาข้างต้น..พระพุทธองค์ตรัสเพื่ออะไร นั่นก็เพื่อจะได้ให้รู้ว่าสิ่งที่เราควรกระทำก่อนจะไปแสวงหานอกบ้านนั้นอยู่ใกล้เราเหลือเกิน แต่เราไม่เคยมองดูคุณค่าอันนี้เลย