โชคดีที่ได้ดูแลพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ “ไม่ใช่ภาระ” แต่เป็นหน้าที่ นั่นคือโชคดีของเราแล้ว…

4773
views
พ่อแม่ ไม่ใช่ภาระ

โชคดีที่ได้ดูแล..เพราะพ่อแม่ ไม่ใช่ภาระ

แต่คือพระในบ้าน ผู้ให้กำเนิดชีวิตและเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่
หากเราได้รับหน้าที่ เป็นคนดูแลพ่อแม่ ในขณะที่พี่น้องคนอื่นๆ ไม่สนใจ ขอให้คิดไว้ว่า นั่นคือโชคดีของเราแล้ว…

โชคดีที่ได้ดูแลพ่อแม่

โชคดี…ที่ได้มีโอกาสตอบแทนท่านในวันที่ยังมีชีวิตอยู่
โชคดี…ที่ได้ทำหน้าที่ลูก อย่างเต็มที่ และเต็มใจ
โชคดี…ที่ได้มีโอกาส เป็นผู้ทำให้ พ่อแม่สุดที่รัก มีรอยยิ้มได้อีกครั้ง
เห็นมั้ยล่ะคะว่า เรานั้นคือคนโชคดีที่สุด อย่างแท้จริง

โชคดีที่ได้ดูแลพ่อแม่

คนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว จะมีพระผู้ให้อยู่ ๒ ท่านคือ พระคุณพ่อ และ พระคุณแม่ ท่านทั้งสองจะเป็นผู้ให้เราตั้งแต่เกิดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เลยเพียงเพื่อให้ลูกนั้นเติบโตมีความสุข มีการศึกษา และเป็นพลเมืองดีดังคำกล่าวที่ว่า

– พ่อแม่เป็นพระพรหมของลูก กล่าวคือ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

– พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก กล่าวคือ สอนให้พูด และอบรมความรู้เบื้องต้นให้เลือก – พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก กล่าวคือเป็นผู้มีอุปการะมากมีพระเดชพระคุณมากเป็นเนื้อนา

หวังของพ่อ แม่

เราจะเหลือเวลาเท่าไร พ่อแม่มีแต่จะแก่ตัวลง