อัตตโนประวัติ | หลวงพ่อพัฒน์ (พระครูประจักษ์วรคุณ) วัดกลาง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

671
views

อัตโนประวัติ พระครูประจักษ์วรคุณ (พ่อท่านพัฒน์ วัดกลาง) วาจาสิทธิ์ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช …

พระครูประจักษ์วรคุณ (พัฒน์ ฐิตวณฺโณ) มีนามเดิมว่า พัฒน์ ทองแซม อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง อดีตเจ้าคณะตำบลฉลอง พระอุปัชฌาย์ ตำบลฉลอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ่อท่านพัฒน์ชื่อเดิม พัฒน์ สกุล ทองแซม เป็นบุตรคนที่ 5 ของคุณพ่อออด คุณแม่ทุด ทองแซม ถือกำเนิดเมื่อ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2459 ณ บ้านแข เลขที่ 34 ม.3 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีพี่น้องร่วมโยมบิดามารดาเดียวกัน 7 คน พระเดชพระคุณพระครูประจักษ์วรคุณ เป็นบุตรคนที่ 5

-ชีวิตวัยเด็ก
ท่านเป็นคนสนุกสนาน ชอบอยู่กับผู้ที่มีอายุมากกว่า เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบ ด้วยความที่เป็นคนชอบสนุกสนานทำให้เพื่อนๆรุ่นพี่เรียกว่า “ไอ้แขล็ก” (มาจากคำว่า ขล็อกแขล็ก หมายถึงไม่เอาจริงเอาจัง) เพราะส่อว่าท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นในชีวิตมาแต่วัยเด็ก

-การศึกษา
เรียนหนังสือระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียนวัดกลาง ชั้นประถมศึกษาที่ 4

-การบรรพชาอุปสมบท
ท่านเคยบวชเป็นสามเณรจำพรรษา ณ วัดกลาง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 บังเอิญไฟไหม้จีวรและด้วยความที่ในขณะนั้นผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มหายาก จึงไม่สามารถหาผ้ามาทำจีวรได้ก็เลยต้องลาสิขาบทไป โดยต่อมาไปรับจ้างทำเหมืองแร่ที่ทุ่งฝรั่ง

ครั้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2480 อายุท่านครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงได้เข้าอุปสมบทที่วัดกลาง โดยมี
พระครูชลคุณาธาร วัดประทุมาทายการาม
เป็นพระอุปัชฌาจารย์
พระใบฏีกามารถ วัดเขาพนมไตย
เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระจบ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ใบสุทธิเลขที่ 3/2480 อุปสมบทเวลา 15.10 น. ได้รับฉายาว่า ฐิตวณฺโณ

-งานด้านศาสนากิจ
ท่านเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดกลาง

-งานด้านสังคมสงเคราะห์
ท่านเป็นผู้อนุญาตให้ตั้งโรงเรียนสามัญ ระดับมัธยมขึ้นโดยใช้โรงธรรมและศาลาวัดเป็นห้องเรียน (โรงเรียนสงเคราะห์เยาวชนสิชล ได้ยุบสลาย ภายหลังเป็นเหง้าให้เกิดโรงเรียนฉลองรัฐราษฏรอุทิศ)

-คติพจน์จากปากท่าน
คำที่ทุกคนจะได้ยินบ่อยๆ ท่านจะกล่าวว่า “ดีแล้ว ดีแล้ว” และคติพจนน์ที่ท่านให้แก่ลูกศิษย์ที่ยังฝังใจทุกคนคือ “ไม่ทำอย่าทำ ถ้าทำต้องทำให้จริง”

-วิทยฐานะ
สำเร็จวิชาสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดกลาง
สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสนามหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสนามหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช

-ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์
ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกลาง
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลาง
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลฉลอง
ได้รับการแต่งตั้งให้ให้เป็นพระอุปัชฌาย์
ปี 2540 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ สมณศักดิ์ที่ได้รับ ได้รับฐานานุกรมที่พระสมุห์
ปี 2516 ได้รับสมณศักดิ์โปรดเกล้าฯเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูประจักษ์วรคุณ เจ้าคณะตำบลฉลอง
ปี 2524 ได้รับสมณศักดิ์โปรดเกล้าฯเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม
ปี 2532 ได้รับสมณศักดิ์โปรดเกล้าฯเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

มรณภาพ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 มีอายุ 87 ปี 67 พรรษา
พระราชทานเพลิงศพ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 15.30 น.

ที่มา – วัดกลาง พ่อท่านพัฒน์ วาจาสิทธิ์