อานิสงส์ การเจริญเมตตา ป้องกันคุณไสย มนต์ดำ ขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้จริง!

602
views

อานิสงส์ของการเจริญเมตตา

ผู้ที่ถูกไสยศาสตร์ เช่น เสกตะปูเข้าท้องนั้น ผู้ที่ถูกกระทำนั้น จะมีวิธีทราบได้ หรือไม่ว่า ถูกเขากระทำ และจะมีวิธีเอาตะปูออกได้อย่างไร จะมีวิธีใดบ้าง

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

การเสกตะปูด้วยไสยศาสตร์ หรือวิธีที่จะทราบว่า ถูกเขาทำได้อย่างไร หรือ จะมีวิธีเอาออกได้อย่างไร อันนี้ไม่ขอตอบ เพราะไม่ได้เรียนเป็นเรื่องของผู้ที่เจนจัดในเรื่องไสยศาสตร์ แต่วิธีป้องกันพอจะมี ผู้ที่เจริญเมตตา เจริญเมตตามากๆ สามารถที่จะป้องกันการกระทำแบบนี้ได้

ถ้าหากว่าการเจริญเมตตาของผู้นั้น ประกอบด้วยพลังแห่งสมาธิ หรือสามารถได้ถึงขนาดฌาน ผู้ที่คิดร้ายทำอะไรโดยที่เราไม่รู้สึกตัว สิ่งที่เขาทำมานั้นจะย้อนไปสนองตัวเขาเอง เพราะ อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ท่านว่าย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ ย่อมเป็นที่รักของเทวดา ย่อมไม่ต้องศาสตราวุธต่างๆ แล้วการ ทำสมาธิจิตจะสงบได้ง่าย แล้ว จะเกิดปัญญา ถ้าหากว่ายังไม่สำเร็จพระอรหันต์ตาย แล้วเกิดพรหมโลก นี้คือ อานิสงส์ของการเจริญเมตตา

เทศนาธรรม

พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา