การเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลก

6864
views

การเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลก
เทวดาเขาทำดีอย่างมนุษย์ได้ยาก อยากได้อะไรก็เนรมิตเอาได้
มันก็ไม่เกิดเป็นบารมี ไม่ค่อยมีโอกาสทำ ใครๆ เขาก็มีทั้งนั้น

เทวดา

เทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิบางองค์ จึงไม่รอให้หมดอายุขัย
ท่านอธิษฐานจิตขอลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อลงมาสร้างบารมี
บางทีอายุของเทวดาต้องรอนาน ไม่อยากรอ ขอลงมาสร้างบารมี
ดังนั้น ท่านใดที่เลือกเช่นนี้

พอลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีสิ่งที่ให้ผจญมาก
เพราะท่านอธิษฐานมาเพื่อจะมาสร้างบารมี
จึงต้องเจอทุกข์ยากลำบาก…เพื่อจะให้ต่อสู้
หรือบางท่านก็อธิษฐานมาเพื่อใช้หนี้กรรมบางอย่าง
ลงมาแล้วก็ต้องมาเจอปัญหา..เพื่อให้โอกาสใช้หนี้กรรม

แต่ส่วนหนึ่ง พอมาเจอจริงๆ กลับมาน้อยอกน้อยใจวาสนาบารมี
ทำไมต้องเป็นเรา ทำไมเราต้องมาเจออย่างนี้
จริงๆ ตัวเองต้องการสร้างบารมีก็ต้องเจอ
ต้องการใช้หนี้กรรม…ก็ต้องเจอ

ทำความดีนี้แสนยาก – วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

ดังนั้น…ก็อย่าเสียอุดมการณ์ของตน
ที่จะมุ่งสู่ความสูงส่ง
มุ่งสู่ความดับทุกข์
เจอทุกข์ยากลำบากสักปานใด…เราก็ต้องไม่ทิ้งธรรม

คติธรรม – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร