วิธีไหว้พระแม่ลักษมีที่บ้าน สำหรับการขอพรความรักและเพิ่มความมั่งคั่ง

9491
views

วิธีไหว้ขอพรองค์พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย ความบริสุทธิ์ และความรัก เปิดเคล็ดลับวิธีไหว้ พร้อมคาถาบูชาพระแม่ที่บ้าน สำหรับการขอพรความรักและเพิ่มความมั่งคั่ง

พระแม่ลักษมี (Laksmi) เป็นเทพในศาสนาฮินดู ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพนารีผู้อำนวยโชค และเป็นชายาของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ ที่ถือกำเนิดมาจากฟองน้ำตอนที่เทวดาและอสูรกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤต โดยพระองค์ได้นั่งมาบนดอกบัวและถือดอกบัวในมือ กลายเป็นสัญลักษณ์ของพระแม่ลักษมีอีกด้วย

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปวาดหรือรูปเคารพต่าง ๆ จึงมักจะเห็นภาพพระแม่ลักษมีถือดอกบัว บ้างก็เป็นหม้อน้ำหรืออาวุธ เช่น จักร เป็นต้น โดยมีช้างเป็นพาหนะ และเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ ความมั่งคั่ง และบุญญาธิการ

นอกจากนี้ยังมี “วันวาราลักษมี วรัทตัม” อีกหนึ่งวันสำคัญตามความเชื่อของชาวฮินดู ซึ่งเป็นวันสำหรับบูชาพระแม่ลักษมี เพื่อขอพรด้านความรักและความมั่งคั่งด้วย

ภาพ – depositphotos

ไหว้พระแม่ลักษมีที่บ้าน ต้องใช้อะไรบ้าง

1. โดยของไหว้ ของถวาย คือ ดอกบัวสีชมพู, น้ำอ้อย, น้ำเปล่า, นม, ผลไม้รสอ่อน เช่น มะพร้าว หรือจะใช้ 9 ผลไม้มงคล อย่างใดอย่างหนึ่งให้ครบ 5 อย่างในการไหว้พระแม่ลักษมีก็ได้เช่นกัน และกำยาน เครื่องหอมต่าง ๆ และข้อห้ามของถวาย คือห้ามนำเนื้อสัตว์มาถวาย

2. การสวดไหว้บูชาทุกครั้ง ต้องจุดธูปทั้งหมด 9 ดอก จากนั้นให้ทำการตั้งต้นนะโม 3 จบ แล้วให้ตามด้วยคาถา บทสวดบูชาพระแม่ลักษมี บอกชื่อ นามสกุล แล้วพรที่ขอก็จะสมหวัง

3. เมื่อทำการสวดบูชาพร้อมขอพรเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำให้พระแม่ตอบรับพร และคำปราถนาของเราทุกข้อ ไม่ควรเดินวนกลับทางเดิมที่เข้ามาเป็นอันขาด ให้เดินออกอีกทาง ที่ผ่านหน้าพระแม่ลักษมี เคล็ดลับนี้จะทำให้ท่านเห็นเรา และตอบรับพรเราทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ห้ามถวายสิ่งที่ทำมาจากเนื้อสัตว์และขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบเด็ดขาด

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี แบบย่อ

“โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะหะ”

หรือ
“โอม พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ”

ภาพ – nationaltoday

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

“โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3 จบ)
โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (3 จบ)
โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะหะ
โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะหะ
โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะหะ
โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะหะ
ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ
ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา
นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย
นะโม นะมะหะ”

ขอเชิญองค์พระแม่ลักษมีได้โปรดรับเครื่องสังเวยอันพวกข้าพเจ้าได้จัดถวายสักการะแด่องค์ท่าน ขอท่านได้โปรดรับอย่างมีความสุข เมื่อท่านได้เสวยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอได้โปรดกำจัดอุปสรรคทั้งหลาย ราชภัย โจรภัย อัคคีภัยและโรคาภัยต่างๆ รวมทั้งทุกขเวทนาต่างๆ ขออย่าได้แผ้วพาน และในทุกกรณีที่มีปัญหาประการใดๆ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะ และได้รับผลสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการ.

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร