‘ครูบาบุญชุ่ม’ เข้าถ้ำจำพรรษา 3 เดือน 3 วัน ไม่พบผู้คนภายนอก พุทธศาสนิกชนแห่สาธุ สาธุ สาธุ

17887
views

“พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร” พระเกจิชื่อดังแห่งล้านนา จะอยู่ปฏิบัติธรรมในถ้ำพระบาทผาช้าง เมืองขัน เขตเมืองลา รัฐฉานตะวันออก จนครบ 3 เดือน 3 วัน โดยที่ไม่พบผู้คนภายนอก สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🙏🙏

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2566 เพจเฟซบุ๊ก รักเชียงตุง ได้รายงานว่า พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งล้านนา ได้เข้าถ้ำเพื่ออยู่จำพรรษาเมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ ถ้ำพระบาทผาช้าง เมืองขัน เขตเมืองลา รัฐฉานตะวันออก โดยจะใช้เวลาจำพรรษาอยู่ในถ้ำเป็น ระยะเวลา 3 เดือน 3 วัน ต่อจากนี้ไป ครูบาท่านจะอยู่ปฏิบัติธรรมในถ้ำแห่งนี้จนครบ 3 เดือน 3 วัน โดยที่ไม่พบผู้คนภายนอก สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🙏🙏

ครูบาบุญชุ่ม เป็นพระฝ่ายอรัญวาสี (พระที่อยู่ในป่า) ชื่อดังชาวไทยใหญ่ เกิดเมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2508 ที่หมู่บ้านแม่คำหนองบัว ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นบุตรคนโตของนายคำหล้าและนางแสงหล้า ทาแกง แม้ครอบครัวจะยากจนใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก แต่โยมมารดาก็ปลูกฝังท่านให้ทำบุญ สวดมนต์ ทำสมาธิอยู่เสมอ ทำให้ท่านสนใจออกบวช

หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จึงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ขณะอายุได้ 11 ปี ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปี พ.ศ. 2526 ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เวลา 09.19 น. ณ อุโบสถวัดพระเจ้าเก้าตื้อ โดยมีพระราชพรหมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเวฬุวันพิทักษ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และพระครูศรีปริยัตินุรักษ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ครูบาบุญชุ่ม

นับแต่ออกบวช ครูบาบุญชุ่มมุ่งเน้นเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายองค์ ได้จาริกไปหลายท้องที่ทั้งภาคเหนือของไทย พม่า เนปาล อินเดีย ภูฏาน ฯลฯ เมื่อพบเห็นวัดใดทรุดโทรมก็เป็นผู้นำในการบูรณะ และได้สร้างพระธาตุเจดีย์ วิหาร พระพุทธรูป ไว้หลายแห่งในภาคเหนือ รัฐชาน สิบสองปันนา และประเทศลาว

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร