สิ้นสุดฤดูร้อน 22 พ.ค.นี้ ต้อนรับฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

575
views

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2566 โดยระบุว่า ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 22 พ.ค. 2566 นี้

เนื่องจากมีฝนตกชุก-ต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูง 3.5 กม. เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนลมที่ระดับความสูง 5 กม. ขึ้นไปได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกแล้ว ถือว่า เป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของปี 2566 นี้

สำหรับคาดการณ์ปริมาณฝนรวมในฤดูฝนปีนี้

– ฝนน้อยจะน้อยกว่าค่าปรกติเล็กน้อย ราว 5% และน้อยกว่าปี 2565
– กลางเดือน มิ.ย. – กลางเดือน ก.ค. จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง
– เดือน ส.ค. – ก.ย. จะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุด
– มีโอกาสที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่

และฤดูฝนในปี 2566 นี้คาดว่าจะสิ้นสุดในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2566

สำหรับในช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. จะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุด มีโอกาสที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศทไย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ และฤดูฝนในปี 2566 นี้คาดว่าจะสิ้นสุดในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2566