พาณิชย์’ ขึ้นทะเบียน GI “กล้วยหอมทองหนองบัวแดง” ของดีชัยภูมิ

277
views

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียน GI “กล้วยหอมทองหนองบัวแดง” เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากของ จ.ชัยภูมิ สร้างความภาคภูมิใจให้เกษตรกรและสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดอย่างยั่งยืน ส่งออกตลาดญี่ปุ่น สร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “กล้วยหอมทองหนองบัวแดง” หนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากของ จ.ชัยภูมิ

“กล้วยหอมทองหนองบัวแดง” เป็นการนำกล้วยหอมทองพันธุ์กาบดำจาก จ.ลพบุรี มาปลูกในพื้นที่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และด้วยพื้นที่ราบสลับกับเนินเขาเตี้ย ภูเขาสูงสลับซับซ้อน ลักษณะดินร่วนปนทราย ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะแร่ธาตุโพแทสเซียมที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของต้นกล้วย

ส่งผลให้กล้วยหอมทองหนองบัวแดง มีผลยาวใหญ่ สีเหลืองนวล เนื้อแน่น เหนียวนุ่ม และมีเนื้อละเอียดกว่ากล้วยชนิดอื่น ลักษณะเปลือกจะมีความหนาและไม่มีจุดดำ เนื้อกล้วยจึงไม่ช้ำ ทำให้สะดวกและเอื้อต่อการขนส่ง

ด้วยอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนี้ ทำให้ “กล้วยหอมทองหนองบัวแดง” เป็นพืชเศรษฐกิจหุบเขาเกษตรอินทรีย์ของ จ.ชัยภูมิ ได้รับความนิยมทั้งตลาดในไทย และมีตลาดส่งออกสำคัญคือประเทศญี่ปุ่น สร้างชื่อเสียง รายได้ให้เกษตรกรและพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ปีละไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่น ที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368

อ่านบทความต้นฉบับ