สรุป ‘วันหยุดยาว’ เดือนพฤษภาคม 2566

18844
views

เดือนพฤษภาคมก็เที่ยวกันต่อ! ครม.เคาะเพิ่ม วันหยุดเดือน พฤษภาคม เพิ่มหยุดราชการพิเศษ อีก 1 วัน คือวันที่ 5 พ.ค. 66 ทำให้มีวันหยุดเดือนพฤษภาคมติดต่อกันถึง 4 วัน นั่นก็คือ วันพฤหัสบดีที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 นั่นเอง และใครที่หยุดวันแรงงานอีก ลาเพิ่ม เพียงแค่ 2 วัน ในวันอังคารที่ 2 และพุธ 3 พฤษภาคม ก็หยุดไปเลยเดือนหน้า 9 วัน

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2566 ค.ศ.2023 ปีเถาะ

1. วันแรงงานแห่งชาติ – 1 พฤษภาคม 2566 (หยุดเฉพาะภาคเอกชน, ธนาคาร ข้าราชการไม่หยุด)

2. วันฉัตรมงคล – 4 พฤษภาคม 2566 (วันหยุดราชการ)

3. วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 (วันหยุดกรณีพิเศษ) วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (ครม.เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2566) (หยุดทั้งข้าราชการ, ภาคเอกชน, ธนาคาร)

4. วันพืชมงคล – วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 (วันหยุดราชการ) พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (หยุดเฉพาะข้าราชการ, ภาคเอกชน, ธนาคารไม่หยุด)

เที่ยวทะเล

● สรุป วันหยุดยาว วันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2566 นี้หยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ได้แก่

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการ
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ครม.ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษ
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 วันเสาร์
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 วันอาทิตย์