ตักบาตรใส่เงินทำให้พระอาบัติ..ท่านจะไม่ได้บุญแต่กลับจะได้บาปทันที

6256
views
อย่าใส่บาตรพระด้วยปัจจัยเงินทอง

การใส่บาตรด้วยปัจจัยเงินทอง ทำให้พระอาบัติ..ท่านจะไม่ได้บุญแต่กลับจะได้บาปทันที

ปฏิบัติในการตักบาตรที่ถูกต้อง โดยปกติพระภิกษุสามเณร จะเดินเรียงลำดับอาวุโส ไปบิณฑบาตตามละแวกบ้านเป็นแนวแถวระเบียบเรียบร้อย เมื่อถึงหมู่บ้านที่ชาวบ้านกำลังรออยู่ ก็จะยืนเรียงเป็นแถว แต่ในกรุงเทพฯ หรือในบางจังหวัด พระภิกษุสามเณรมักไปตามลำพัง ไม่ได้เดินเรียงแถว

อย่าใส่บาตรพระด้วยปัจจัยเงินทอง

1.ควรถอดรองเท้าทุกครั้งก่อนตักบาตร ห้ามยืนบนรองเท้าเด็ดขาดเพราะนั่นแสดงว่าท่านอยู่สูงกว่าพระ (อันที่จริงแล้วถ้าจะให้ถูกจริงๆแม้ถุงเท้าก็ต้องถอดออกเพราะเท่ากับว่ายืนอยู่สูงกว่าพระ) ถ้าอยากได้กุศลเต็มๆก็ปฏิบัติเอา

2. อย่าใส่บาตรพระด้วยปัจจัยเงินทอง ชึ่งเป็นสิ่งอกัปปิยะเป็นอาบัติ สิ่งอกัปปิยะเป็นอาบัติ เช่น เงิน ทอง เพราะถ้ามีผู้ใส่บาตร พระจำเป็นต้องรับ เมื่อรับจะเกิดอาบัติ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์ ลองคิดดูว่า ผู้ใส่เงินในบาตรพระ จะได้บุญหรือได้บาป ที่ทำให้พระอาบัติ

กัปปิยะ แปลว่า สมควร เช่น ปัจจัย 4 อาหาร บิณฑบาต จีวร ยารักษาโรค อกัปปิยะ แปลว่า ไม่สมควร เช่น เงินทอง ข้าวเปลือก ฯลฯ ไม่สมควรแก่พระภิกษุสงฆ์

หลวงพ่อชา สุภัทโท

หลวงพ่อชา สุภัทโท ท่านกล่าวไว้ว่า การตักบาตรด้วย “เงิน” นั้น “บาป” เสียยิ่งกว่า ตักบาตรด้วย “เหล้า” พระพุทธเจ้าสอนเหล่าสาวกว่า ห้ามรับการใส่บาตรจากโยมด้วยเงิน มากกว่า 5 บาท

ตักบาตรใส่เงินเป็นบาป

“ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ เป็นความเข้าใจผิด ความไม่รู้ หรือแม้แต่ความมักง่าย ของคนเราสมัยนี้ พบเจอได้บ่อยๆ ทุกวัน แม้กระทั่งคนใกล้ตัว ที่เวลาเร่งรีบ ก็ชอบใส่บาตรด้วย “เงิน”

นอกจากนี้ ยังผิดพระธรรมวินัยอีกด้วย แต่คนเราสมัยนี้ ไม่รู้ และไม่ขวนขวายที่จะรู้ ว่าสิ่งที่ทำนั้น ถูกต้อง สมควรหรือไม่

อย่าใส่บาตรพระด้วยปัจจัยเงินทอง

ถ้าอยากจะถวายเงินก็รอไปที่วัดก็ได้ ที่วัดมีตู้บริจาคก็เอาไปใส่ตู้ หรือมีสำนักงานมีคนคอยรับเงินบริจาคก็เอาไปมอบให้กับคนที่เขาทำหน้าที่เหล่านี้อยู่ ก็ได้บุญเหมือนกัน ไม่ต้องใส่ไปในบาตรถึงจะได้บุญ มันได้บุญแต่มันได้โทษกับพระ เพราะทำให้พระขัดกับหลักพระธรรมวินัย.

– ข้อมูลโดยเพจ หลวงปู่แตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดกัลยาณธัมโม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร