ควรรู้!! โฉนดที่ดินเคลือบพลาสติก เท่ากับชำรุด

1160
views

“มีหลายคนถามว่า โฉนดที่ดินมีสภาพเก่ามาก ยับเยิน สามารถนำไปเคลือบได้ไหม?”
คำตอบคือ ไม่ได้เด็ดขาด เพราะถ้านำโฉนดไปเคลือบแล้ว ก็จะถือว่าโฉนดนั้นใช้ไม่ได้ ต้องออก ใบแทนโฉนดใหม่เท่านั้น

เพราะการเคลือบโฉนดที่ดิน จะทำให้ไม่สามารถพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เช่น การโอน การจำนอง ในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดที่ดินได้ ถือเป็นกรณีชำรุด จะต้องมีการสร้างใบแทนโฉนดที่ดินที่ชำรุด ณ สำงานที่ดินจังหวัด

พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกใบแทนได้ โดยไม่ต้องมีการประกาศ 30 วัน ด้านหน้าโฉนดที่ดินเหนือครุฑจะมีคำว่าใบแทนกำกับไว้ใบแทนดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่าโฉนดที่ดินเดิมทุกประการ

คำแนะนำ การเก็บรักษาโฉนดที่ดินที่ถูกต้อง :

1. ห้ามนำไปเคลือบพลาสติก เพราะโฉนดนั้นจะกลายเป็นโฉนดชำรุดทันที เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ ในรายการจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินให้ท่านได้ ควรหาซองพลาสติกมาใส่โฉนดที่ดินเพื่อป้องกันความชำรุดเสียหาย

2. ไม่ควรพับ เพราะรอยพับอาจทำให้เกิดการฉีกขาดในภายหลังได้

3. เก็บไว้ในที่แห้ง หากมีความเปียกชื้นอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือกระดาษเปื่อยยุ่ยหรือข้อความเลอะเลือน

4. ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ไม่สูญหายหรือถูกทำลายได้โดยง่าย พ้นจากมอด/ปลวก/หนูหรือสัตว์กัดแทะ รวมถึงเด็กเล็กๆ ด้วย

ข้อมูล/ภาพ : กรมที่ดิน/สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง