อย่าหลงเชื่อ ข่าวบิดเบือน “เหล้าขาว ฆ่าพยาธิได้”

349
views

ตามที่มีการส่งต่อข้อความในประเด็น “เหล้าขาว ฆ่าพยาธิได้” การดื่มเหล้าขาวไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคหรือพยาธิได้ เป็นข่าวบิดเบือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลโดยระบุว่าเหล้าขาวสามารถฆ่าพยาธิได้ ทางสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าการดื่มเหล้าขาว หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคหรือพยาธิได้ ซึ่งพยาธิมีหลายชนิดด้วยกัน แต่ในข้อมูลที่มีการแชร์ดังกล่าวไม่ได้บอกว่าเป็นพยาธิชนิดใด เพราะบางชนิดไม่สามารถทนแอลกอฮอล์ได้ เช่น พยาธิใบไม้ในตับ ส่วนพยาธิที่ทนต่อแอลกอฮอล์ได้ เช่น พยาธิตัวตืด เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พยาธิสามารถฆ่าให้ตายได้ด้วยวิธีการปรุงให้สุกโดยใช้ความร้อนสูง หรือแช่แข็งในอุณหภูมิที่ต่ำมากเท่านั้น

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสามารถติดตามข่าวสารของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์ http://www.pmnidat.go.th/thai/ หรือโทร. 0-2590-6000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การดื่มเหล้าขาวไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคหรือพยาธิได้ ซึ่งพยาธิมีหลายชนิดด้วยกัน แต่ในข้อมูลที่มีการแชร์ดังกล่าวไม่ได้บอกว่าเป็นพยาธิชนิดใด เพราะบางชนิดไม่สามารถทนแอลกอฮอล์ได้ เช่น พยาธิใบไม้ในตับ ส่วนพยาธิที่ทนต่อแอลกอฮอล์ได้ เช่น พยาธิตัวตืด เป็นต้น

「 อ่านบทความต้นฉบับ 」