เช็กด่วน!! ขนส่งฯ เชื่อมข้อมูลตำรวจ เริ่ม 1 เมษายน 2566 ใบสั่งค้างจ่าย ไม่ได้ป้ายภาษี!!

622
views

ขนส่งเชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจ ระบุตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป หากโดนใบสั่ง ไม่เสียค่าปรับจะไม่ได้รับป้ายภาษีประจำปี ไม่ชำระตามกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทแถมโดนตัดแต้ม 1 คะแนน หากต่อทะเบียนแต่ไม่ยอมเสียค่าปรับขนส่งจะยอมให้หลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษีอายุ 30 วัน เพื่อให้จ่ายค่าปรับที่คงค้างก่อน แล้วถึงรับป้ายภาษีจริงได้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ออกมาตรการเสริมสร้างวินัยจราจร ลดการกระทำผิดซ้ำ เพื่อลดอุบัติเหตุ

ใบสั่งค้างจ่าย หรือใบสั่งค้างชำระ คือ ใบสั่งที่ยังไม่มีการชำระค่าปรับ เมื่อเจ้าพนักงานจราจรออกหนังสือเตือนการไม่ปฏิบัติตามใบสั่ง ก็ยังคงไม่มีการชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนด ผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งค้างชำระ ซึ่งพบการกระทำผิด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ( ไม่มีผลย้อนหลัง ) เมื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี นายทะเบียนรถยนต์จะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี หรือ ป้ายภาษี ให้

ไม่ได้ป้ายภาษี มีผลอย่างไร?
• ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
• ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 1 คะแนน

ที่มา – สำนักงานตำรวจแห่งชาติ