ไปรษณีย์ไทย แจง!! กรณีส่งจดหมายล่าช้าเป็นเดือน ทำเด็กพลาดรับทุนเรียนพยาบาล

513
views

วันที่ 29 มกราคม 2566 ไปรษณีย์ไทยขออภัยกรณีส่งจดหมายล่าช้าเป็นเดือน ทำนร.เสียสิทธิรับทุนเรียนพยาบาล แจงเอกสารเป็นจดหมายติดแสตมป์ธรรมดา เร่งตรวจสอบการนำจ่าย

จากกรณี นักเรียนชั้นมัธยมปลายรายหนึ่งโพสต์ข้อความโอด หลังไปรษณีย์ไทยทำการส่งจดหมายเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งให้ตนเองล่าช้า ทำให้สุดท้ายแล้วตัวเองต้องสละสิทธิ์ เพราะหมดเขตยืนยันสิทธิ์ไปตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.

จากกรณีนักเรียนชั้นมัธยมปลายรายหนึ่ง โพสต์ข้อความ เฟซบุ๊ก เล่าถึงการทำงานของไปรษณีย์ไทยที่ส่งจดหมายล่าช้า ซึ่งเป็นเอกสารแจ้งคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย ลงวันที่ในจดหมาย 10 ธ.ค. 2565 แต่เอกสารมาถึงบ้านวันที่ 27 ม.ค. 2566 ทำให้หมดสิทธิรับทุนเรียนพยาบาล เพราะหมดเขตยืนยันสิทธิในวันที่ 15 ม.ค. 2566

วันที่ 29 มกราคม 2566 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยเร่งตรวจสอบการนำจ่ายเอกสารสำคัญ จากกรณีร้องเรียนของผู้ใช้บริการปลายทาง จ.สกลนคร

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชี้แจงกรณีผู้ใช้บริการได้รับเอกสารสำคัญแจ้งคัดเลือกเข้าศึกษาต่อล่าช้าในพื้นที่ปลายทางนำจ่าย จ.สกลนคร ไปรษณีย์ไทยได้รับทราบถึงกรณีดังกล่าว และต้องขออภัยผู้ใช้บริการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเบื้องต้นได้เร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบวัน เวลา และขั้นตอนการฝากส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารสำคัญดังกล่าวเป็นจดหมายติดแสตมป์ธรรมดา ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเส้นทาง ซึ่งหากได้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ไปรษณีย์ไทยจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเครือข่าย เทคโนโลยีการขนส่ง และมาตรฐานการให้บริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ตามนโยบายเพื่อนแท้ร่วมทางเพื่อให้ผู้ใช้บริการและทุกภาคส่วนได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ข้อมูลต้นฉบับ