บัตรประชาชนดิจิทัล(Digital ID)ใช้แทนบัตรจริงได้แล้ว ขั้นตอนใช้แทนบัตรจริงทำยังไง มาดูกัน!

670
views

บัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ใช้แทนบัตรจริงได้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถปฏิเสธการแสดง บัตรประชาชนดิจิทัล ของประชาชนได้ ตาม ม.14 พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ พ.ศ.2565 ขั้นตอนทำยังไง มาดูกัน!

สำหรับขั้นตอนการทำบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “D.DOPA” ของกรมการปกครอง ลงในโทรศัพท์มือถือ (ซึ่งรองรับทั้งระบบ IOS และระบบ Android)

2. ยืนยันตัวตน โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปลงทะเบียนเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “D.DOPA” ที่ สำนักทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

3. เปิดแอปพลิเคชัน D.DOPA โดยอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ และระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ถูกต้อง

4. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อลงทะเบียนแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล (D.DOPA)

5. สแกนคิวอาร์โค้ดในแอปพลิเคชัน

6. ตั้งรหัสผ่าน โดยทั้ง 2 ครั้งต้องใช้รหัสเหมือนกัน

7. เมื่อระบุรหัสทั้ง 2 ครั้งถูกต้อง จะมีระบบเเจ้งเตือนให้ระบุรหัสผ่านอีกครั้ง เพื่ออัพโหลดข้อมูลลงในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ

8. หากลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครสำเร็จ