เส้นทางชีวิตของ “ยงยุทธ วิชัยดิษฐ” ตั้งแต่หนุ่ม จนเกษียณ

1658
views

เส้นทางชีวิตของ “ยงยุทธ วิชัยดิษฐ” เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2485 ปัจจุบันอายุ 80 ปี พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้านการศึกษายงยุทธได้เข้าเรียนชั้นประถมต้นที่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วย้ายมาเรียนต่อในโรงเรียนเทศบาลฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนจะสอบเข้าชั้นมัธยมปีที่ 1 ที่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และย้ายมาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนอินทรพิสัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในชั้นปีที่ 7-8

หลังจากเรียนจบชั้นมัธยม ยงยุทธก็ได้สอบเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ณ รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อด้วยปริญญาโทสาขาเดียวกันในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งยังศึกษาเพิ่มเติมจนได้รับวุฒิจากการปกครองระดับท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง ประเทศญี่ปุ่น และประกาศนียบัตรวางแผนและจัดรูปเมือง ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ผลงานราชการ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ ตั้งแต่หนุ่ม จนเกษียณ ในส่วนของชีวิตการทำงาน หลังจากสำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ เขาก็เริ่มต้นชีวิตการทำงาน

ประวัติงานราชการ

 • พ.ศ. 2509    ปลัดอำเภอชั้นตรี ที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ. 2510    ปลัดเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • พ.ศ. 2533    ปลัดจังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. 2534    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
 • พ.ศ. 2535    รองผู้ว่าราชการ ที่จังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. 2536    ผู้ว่าราชการ ที่จังหวัดตรัง
 • พ.ศ. 2541    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2543    เป็นอธิบดีกรมที่ดิน
 • พ.ศ. 2544    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 5 มีนาคม พ.ศ. 2545    ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในเส้นทางชีวิตราชการ ถือว่ายงยุทธเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งขึ้นตำแหน่งสูงสุดได้อย่างสวยสดงดงาม หลังจากเกษียณ เขาก็เข้าสู่ถนนการเมือง บทบาทด้านการเมืองของยงยุทธ วิชัยดิษฐ ก็มีผลงานให้เราได้เห็นกันเยอะไม่แพ้งานราชการ โดยตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมาของยงยุทธ วิชัยดิษฐ มีดังนี้

 • กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงสาธารณสุข สมัยสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
 • ประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
 • ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการไฟฟ้า
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สมัยพลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
 • รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
 • หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในประเภทบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย
 • รองนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายกองใหญ่ ประจำกองอาสารักษาดินแดน

และทั้งหมดนี้ก็คือเส้นทางชีวิตของ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ ตั้งแต่หนุ่ม จนเกษียณ ที่เติบโตในกระทรวงมหาดไทย จนถึงตำแหน่งสูงสุด พอเข้าสู่ถนนการเมือง ก็ยังได้เป็นรองนายกฯ และรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงมหาดไทย ก่อนชีวิตจะพลิกผัน