อัพเดตประชากรไทย ล่าสุดสิ้นปี’65 มีทั้งหมด 66,090,475 คน

441
views

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. สิ้นปี’65 ทั้งหมด 66,090,475 คน มากที่สุดของกทม.กว่า 5.4 ล้านคน

ทะเบียนกลาง ประกาศทั่วประเทศมีจำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น จำนวน 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย จำนวน 65,106,481 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 31,755,072 คน หญิง จำนวน 33,351,449 คน

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุด

กรุงเทพมหานคร 5,494,936 คน

นครราชสีมา 2,630,058 คน

อุบลราชธานี 1,869,806 คน

เชียงใหม่ 1,792,474 คน

ขอนแก่น 1,784,641 คน

ชลบุรี 1,594,758 คน

บุรีรัมย์ 1,576,915 คน

อุดรธานี 1,563,048 คน

นครศรีธรรมราช 1,545,147 คน