นายกฯ มอบคำขวัญวันครู ปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

499
views

5 มกราคม 2566 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566

“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

ย้อนคำขวัญวันครู

คำขวัญวันครู 2565 เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
“พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

คำขวัญวันครู 2564 เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
“ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ”

คำขวัญวันครู 2563 เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

คำขวัญวันครู 2562 เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
“ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”

คำขวัญวันครู 2561 เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”

คำขวัญวันครู 2560 เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
“ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”

คำขวัญวันครู 2559 เจ้าของคำขวัญ : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
“อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”