ในวันที่… คุณรู้สึกเหนื่อย อย่ายอมแพ้ เรียก ‘กำลังใจ’ ของคุณกลับคืนมา

2808
views
อย่ายอมแพ้

บางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อย หมดกำลังใจ คุณอาจจะกำลังผ่าน ช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่อย่ายอมแพ้ เรียก ‘กำลังใจ’ ของคุณกลับคืนมา ทางเลือกสำหรับผู้มีปัญหาทุกข์ใจ

นึกถึงพ่อแม่ เป็นอันดับแรก เป็นคนแรกในยามที่เรามีปัญหา โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวอบอุ่นติดบ้านและให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับหนึ่ง

พ่อแม่

ความจริงการระบายทุกข์กับพ่อแม่นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะต้องกลัว หลายคนกลัวไปสารพัด กลัวพ่อแม่จะตำนิ กลัวพ่อแม้ผิดหวังเสียใจ กลัวพ่อแม่ลงโทษ พ่อแม่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเรามากที่สุดท่านก็น่าจะเป็นคนที่เข้าใจเราสามารถที่จะบรรยายทุกข์ ปรับทุกข์ ได้ดีที่สุด แต่บางคนอาจบอกว่าไม่ใช่…

เรื่องบางเรื่องปรึกษาพ่อแม่ไม่ได้ การคุยกับ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ เพื่อนฝูง หรือคนที่เรารัก เพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเป็นสิ่งที่ดี ในยามที่เรามีปัญหา อย่างน้อยที่สุดการได้ระบายความรู้สึกออกมาก็พอจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายว่ามีคนรับฟังเรา จะได้ไม่รู้สึกว่าโลกนี้มีแต่เราเพียงคนเดียว

พระพุทธเจ้า

นึกถึงธรรมะ เพราะธรรมะเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจให้ยอมรับความเป็นไปของโลกนี้ เมื่อเห็นทุกข์ทำให้เกิดปัญญาเพราะ “ทุกข์” เป็นข้อแรกของอริยสัจจ์ คนทั้งหลายพากันเกลียดกลัวทุกข์ อยากหนีทุกข์ ไม่อยากให้มีทุกข์เลย ความจริง ทุกข์นี่แหละจะทำให้เราฉลาดขึ้นล่ะ ทำให้เกิดปัญญา

ทำให้เรารู้จักพิจารณาทุกข์ สุขนั่นสิมันจะปิดหูปิดตาเรา มันจะทำให้ไม่รู้จักอด ไม่รู้จักทน ความสุขสบายทั้งหลายจะทำให้เราประมาท กิเลสสองตัวนี้ทุกข์เห็นได้ง่าย ดังนั้นเราจึงต้องเอาทุกข์นี่แหละมาพิจารณา แล้วพยายามทำความดับทุกข์ให้ได้ แต่ก่อนจะปฏิบัติภาวนาก็ต้องรู้จักเสียก่อนว่าทุกข์คืออะไร

ผู้หญิง

นึกถึงตัวเราเอง อย่างคนนอกมองเข้ามา เป็นคำตอบที่ได้มาเยอะมากที่สุดในการหาข้อมูล การนึกถึงตัวเราเองในที่นี้คิดได้ในหลายแง่ เช่น มองสภาพที่เห็น ให้เป็นไปตามสิ่งที่มันเป็น อย่าเข้าข้างตัวเองเกินไป ทำตัวเป็นคนนอก แล้วดูว่าถ้าเราเป็นคนนอก เราจะคิดอย่างไร และที่สำคัญที่สุด เวลามีปัญหาสิ่งที่ควรจะมีเป็นสิ่งแรกคือสติ ดั่งคำกล่าวที่ว่า สติมาปัญญาเกิด

ผู้หญิง

ปลง คำๆเดียวง่ายๆ แต่มีความหมาย ยากที่จะทำได้ แต่ก็ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะทำ ปลงในที่นี้คือการทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นแล้ว ตัวเราคงจะไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ สิ่งที่ทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือการทำจิตใจของเราให้ยอมรับสิ่งที่มันเป็นไป ปลงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้หมดอาลัยตายอยากกับชีวิต แต่เป็นการปลงเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่และก้าวต่อไป เพื่อเจอกับสิ่งที่ดีกว่าที่จะเข้ามาในชีวิต

ชีวิตของคนเราไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป