สุราษฎร์ฯ ชวนชมงาน “ไชยา มหานครศรีวิชัย” จัดเต็มการแสดงแสงสีเสียง พลุดอกไม้ไฟตระการตา

337
views

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวจัดงาน “ไชยา มหานครศรีวิชัย”เพื่อฟื้นฟูตลาดกาารท่องเที่ยวให้มีความคึกคักภายหลังสถานการณ์ รวมถึงเผยแพร่อัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้รับรู้แพร่หลายไปในวงกว้าง โดยกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-22.00 น. ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไขยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี

กิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในมิติเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นการแสดงถึงความพร้อมของภาคประชาชนและการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการรองรับนักท่องเที่ยวตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งการท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนำไปสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีห่มผ้าพระบรมธาตุไชยา เพื่อฉลองศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ซึ่งกำหนดจัดในช่วงเย็นวันที่ 17 ธันวาคม 2565 รวมถึง การจำลองอัตลักษณ์ ที่ทรงคุณค่าของอำเภอไชยา ด้วยการนำเสนอพระบรมธาตุไชยาและมวยไชยา และไฮไลท์การแสดงแสงสีเสียง “ไชยา มหานครศรีวิชัย” ซึ่งเป็นการนำเสนอประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของอำเภอไชยา ที่เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมศรีวิชัยในอดีต ในรูปแบบ Multi- Dimension ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผสมผสานศิลปะการแสดงพร้อมเทคนิคพิเศษพลุดอกไม้ไฟและไพโรเทคนิค อย่างตระการตา

นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและบริการนักท่องเที่ยวที่โดดเด่น ทั้งของอำเภอไชยาและจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคู่กับ การแสดงศิลปะวัฒนะธรรมประเพณี วิถีท้องถิ่นและการแสดงจากศิลปินดัง ซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานฟรี ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน