สายมูไม่พลาด!! ชวนไปกราบ พระเกจิอาจารย์ ผู้มีอายุวัฒนมงคลยืนยาวเกิน 100 ปี

722
views
พระเกจิอาจารย์อายุ100ปี

สายมู และ พุทธศาสนิกชนไม่พลาด ชวนไปกราบสักการะ 4 พระเกจิอาจารย์ ชื่อดังที่เข้มขลังด้วยพุทธาคม ศีลาจารวัตรงดงาม สักครั้งในชีวิต

หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน นครสวรรค์

1. หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน นครสวรรค์

พระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงพ่อพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 ได้รับสืบทอดวิชาจากหลวงปู่เทศ วัดสระทะเล ซึ่งเป็นทวดผ่านทาง หลวงปู่เดิม วัดหนองโพ หลวงปู่อิน วัดหางน้ำสาคร หลวงปู่หมึก วัดสระทะเล ต่อมาจึงได้ไปเรียนวิชาทางเมตตามหานิยมกับ หลวงปู่ชุบ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนานถึง 6 ปี ก่อนกลับมาจำพรรษาที่ วัดสระทะเล

ต่อมาบิดามารดาของหลวงปู่พัฒน์ ได้ย้ายไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่บ้านห้วยด้วน หรือบ้านธารทหาร และนายผล กำนันตำบลธารทหารในขณะนั้น จึงได้พาบิดามารดาไปอาราธนาให้ท่านมาจำพรรษาและพัฒนาวัดห้วยด้วนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน โดยท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธารทหาร และได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ที่ราชทินนาม พระครูนิวิฐปุญญากร กระทั่งปี พ.ศ. 2526 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลธารทหาร ต่อมาในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2545 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2545 มติที่ 310/2545 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ พระครูนิวิฐปุญญากร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหารจนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 ท่านได้รับพระราชทานพัดรองที่ระลึกงานบรมราชาภิเษก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะชั้นราชเป็นกรณีพิเศษที่ราชทินนาม “พระราชมงคลวัชราจารย์”

หลวงปู่เบ้า จตฺตมโล วัดบ้านโนนมาลัย จ.บุรีรัมย์

2. หลวงปู่เบ้า จตฺตมโล วัดบ้านโนนมาลัย จ.บุรีรัมย์

พระเกจิอาจารย์ที่มีวิทยาคมเข้มขลัง สืบสายธรรมจากหลวงปู่สีดา วัดโสมนัฐประดิษฐ์ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม และ พระครูจันทร์ดี วัดโพธาราม อ.นาดูน จ.มหาสารคามมีนามเดิม เบ้า สัตยาคุณ เกิดปี พ.ศ.2465 พื้นเพเป็นชาวบ้านโพนงาม ต.บัวแดง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด สิริอายุ 100 ปี 32 พรรษา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนมาลัย

ถึงแม้ท่านจะอายุมากแล้ว แต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อยังคงปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่ำเสมอ หากเมื่อญาติโยมมีทุกข์มาหา ท่านก็ปัดเป่าให้ด้วยพุทธมนต์และน้ำมนต์โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ

ส่วนหลักธรรมคำสอนที่พร่ำสอนใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต คือ การดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท และให้ยึดศีล 5 ไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพียงเท่านี้จะทำให้ชีวิตพานพบแต่ความสุขความเจริญ

หลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน นครปฐม

3. หลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน นครปฐม

พระเถราจารย์ชื่อดังแห่งวัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ได้รับการขนานนามว่า เทพเจ้าแห่งเมืองกำแพงแสน องค์หลวงปู่เป็นพระเถระผู้ถือครองเพศบรรพชิตแบบเรียบง่าย สมถะ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ท่านไม่มีตำแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ ด้วยท่านไม่มีความปรารถนาในลาภยศตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น มีอายุวัฒนมงคล 100 ปีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ผานมา

หลวงปู่แผ้ว ได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างมุ่งมั่น จนสอบได้ถึงนักธรรมเอก หน้าที่รับผิดชอบยังคงเป็นครูสอนพระนักธรรมแก่พระภิกษุและสามเณร ต่อมาเจ้าอาวาสวัดได้ลาสิกขา ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง 1-2 ปี ชาวบ้านรวมทั้งพระภิกษุและสามเณรต้องการให้ หลวงปู่แผ้ว ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส แม้หลวงปู่จะไม่ยินดีเท่าใดนัก หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ซึ่งหลวงปู่แผ้วได้จำพรรษาที่วัดกำแพงแสน มาตั้งแต่ปี 2502 จนถึงปี 2551 ต่อมาในวันที่ 31 มีนาคม 2551หลวงปู่แผ้วได้ย้ายมาจำพรรษาที่ วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม จนถึงปัจจุบัน

พ่อท่านอิ่ม วัดทุ่งนาใหม่ นครศรีธรรมราช

4. พ่อท่านอิ่ม วัดทุ่งนาใหม่ นครศรีธรรมราช

“หลวงปู่อิ่ม” ถือว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ 5 แผ่นดิน และศิษย์ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน “หลวงปู่อิ่ม” มีเดิมชื่อ นายอิ่ม วุฒิพงศ์ เป็นบุตร นายเอี่ยม นางช่วย วุฒิพงศ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาม 2459 หรือช่วงต้นรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลที่ 10 ปัจจุปัน พ. ศ. 2565 ท่านอายุ 105 ปี พรรษาที่ 37

“หลวงปู่อิ่ม” ได้สละทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน เพื่อถวายเป็นสมบัติเเผ่นดิน เช่นท่านได้มอบที่ดิน ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนบ้านทุ่งนาใหม่ จวบจนปัจจุปัน เเละเป็นพระผู้เมตตา

มอบเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดทุ่งนาใหม่ แเละฉลองศรัทธาญาติโยม โดยไม่เคยเเบ่งชั้นวรรณะ ไม่เคยปฏิเสธ

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ผ่านมาได้รับโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ คือ พระปลัดอิ่ม ปญฺญาวุโธ หรือ “หลวงปู่อิ่ม” เป็น พระราชมงคลวชิรปัญญา นานาพัฒนวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

ปัจจุปัน ท่านยังมีชีวิตอยู่ สุขภาพแข็งแรงดี เมตตาสูง ท่านใช้ชีวิต ด้วยความเรียบง่าย อย่างสงบสุข และยังเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นที่ปรึกษาของเจ้าอาวาสในปัจจุบันนี้ โดยความสมถะ