ธรรมสัจจะแห่ง พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์

4666
views
พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เทวดาเมืองคอน เทพเจ้าแห่งแดนใต้

ไม่มีใครไม่มีมาร
แต่มารมันเกิดแล้วมันก็ดับ
ไม่มีมารใดถาวร ตายหมด
มีมารก็ตาย ไม่มีมารก็ตาย
แต่ว่ามารมันไม่ได้ขึ้นบนที่สูง

พ่อท่านคล้าย

เวลาตาย เวลาเราจะทำดีมารมาขวาง
เวลาเราตายไป มันไม่ได้ขึ้นสูงเหมือนเรา
มันเป็นมารกรรมเก่า มารภพภูมิ
มันอยู่ที่จะตามเราทันตอนไหน

พ่อท่านคล้าย

เป็นมนุษย์ต้องหูหนัก อย่าหูเบา ถ้าหูเบาเราก็เป็นมารตามมัน
พระพุทธเจ้ายังมีมาร แล้วสูเป็นใคร ไม่มีใครที่ไม่มีมาร
และไม่มีใครไม่พบทุกข์ หลักธรรมดา
ที่จริงหลักธรรมะคือหลักธรรมดา

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เทวดาเมืองคอน เทพเจ้าแห่งแดนใต้

แต่ว่าเราเข้าใจธรรมดาไหม
ถ้าเราเข้าใจธรรมดา แสดงว่าเข้าใจธรรมะ
ก็ธรรมะมันเกิดจากสิ่งที่มันเกิดอยู่แล้ว

กราบสาธุ : พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ (คล้าย จนฺทสุวณฺโณ) พระครูพิศิษฐ์อรรถการ