เตือนรับมืออีกครั้ง!! ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนตกหนักถึงหนักมาก 8-10 ธ.ค.65

2003
views

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 1 (69/2565) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 8-10 ธันวาคม 2565)

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลง มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้น ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 8-10 ธันวาคม 2565 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนหลายพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่ง

สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น โดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่ มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ มีฝนฟ้าคะนอง

จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อย่างใกล้ชิด
ประกาศ ณ วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.