พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก วันนี้มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง

315
views

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้จนถึงเวลา 06.00 น.วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ

ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม
ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร


[รายละเอียดตามประกาศศูนย์ ฯ ฉบับที่ 2 (47/2565)]

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 20-24 พ.ย. 65 หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งเกาะบอร์เนียว

จะมีแนวโน้มคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่าง ปลายแหลมญวน และอ่าวไทยตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่ และมีฝนหนักมากบางแห่ง

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร