อุตุฯ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก – ประกาศเตือนภัย!! ฝนตกหนักถึงหนักมาก 14-16 พ.ย.65

494
views

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 10 (42/๒๕65) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565)

ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณช่องแคบ มะละกา ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกชุกหลายพื้นที่ และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วง วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 โดยส่งผลกระทบดังนี้

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565

บริเวณที่มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

บริเวณที่มีฝนหนักบางแห่ง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง และสงขลา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

บริเวณที่มีฝนหนักบางแห่ง ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่ง สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น.

(นายชานุพงษ์ พจนไกร) นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร (กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร