‘สารวัตรบีเกิ้ล’ ตรวจจับค้างคาวรมควัน-เนื้อหมูแปรรูป ซุกในสัมภาระเที่ยวบินจีน

499
views

ไม่พ้นจมูก “สารวัตรบีเกิ้ล” ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจพบค้างคาวรมควันหนัก 2.5 กก.เนื้อหมูแปรรูป 7 กก.ที่นักท่องเที่ยวจากจีนแอบซุกซ่อนในสัมภาระเข้าไทย ส่งตรวจหา ASF ในหมูและไวรัสนิปาห์ในค้างคาว

10 พ.ย.2565 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ชุดปฏิบัติการทีมสุนัขดมกลิ่น ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินำสารวัตรบีเกิล ออกปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะเที่ยวบินที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย ไต้หวัน ลาว เวียดนาม และจีน

นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวอีกว่า ล่าสุดสารวัตรบีเกิ้ล ตรวจพบสัมภาระต้องสงสัยจากเที่ยวบินที่มาจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน เจ้าหน้าที่จึงเปิดออกตรวจโดยละเอียด พบว่าซุกซ่อนซากสัตว์เข้ามาดังนี้ ค้างคาวรมควัน 1 ถุง น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ขาหมูรมควัน 1 ถุง น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม หมูสามชั้นรมควัน 1 ถุง น้ำหนัก 4.5 กิโลกรัม

สำหรับการลักลอบนำซากสัตว์เข้ามาในไทย ถือเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เจ้าหน้าที่จึงอายัดและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) จากซากสุกร ซึ่งโรค ASF เป็นโรคติดเชื้อในสุกร

ส่วนโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ที่มีค้างคาวเป็นแหล่งรังโรค โดยเชื้อไวรัสนิปาห์ จะก่อให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงของระบบหายใจ เกิดภาวะสมองอักเสบจนอันตรายถึงชีวิตได้

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ขอให้ประชาชนรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกและไม่รับประทานสัตว์แปลก เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว

ภาพ:กรมปศุสัตว์ ข้อมูลต้นฉบับ