เสร็จแล้ว! ถนนสาย บ.บางสัก-บ.เขาหลัก จ.พังงา กว่า 20 กม.

651
views

จ.พังงา – เสร็จแล้ว! ทล.ขยายถนน 4-6 เลน ‘เพชรเกษม’ สาย บ.บางสัก-บ.เขาหลัก @พังงา กว่า 20 กม. หนุนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน

“ทางหลวง” ทุ่มงบ 744 ล้าน ขยายถนน 4-6 เลน ทล.4 “ถ.เพชรเกษม” สาย บ.บางสัก–บ.เขาหลัก จ.พังงา ระยะทาง20 กม. แล้วเสร็จ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคใต้

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) สาย อ.ตะกั่วป่า–อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก–บ.เขาหลัก จ.พังงา เป็น 4–6 ช่องจราจรระยะทางยาวประมาณ 20.36 กิโลเมตร (กม.) แล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณ 744.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ช่วยกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายหลักที่สำคัญในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญที่กระจายโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคใต้

สำหรับทางหลวงสายดังกล่าว แต่เดิมช่วง กม.776+700-797+100 เป็น 2 ช่องจราจร และช่วง กม.792+100-795+400 เป็นขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเส้นทางคู่ขนานสำหรับรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ ส่วนที่เหลือเป็นขนาด 6 ช่องจราจร และ กม.796 (แยกนางทอง) เป็นสามแยกสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และปัญหาการจราจรติดขัด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและเป็นการอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง

ทั้งนี้ กรมทางหลวงจึงได้ก่อสร้างขยายเส้นทางดังกล่าว ระยะทางยาวประมาณ 20.36 กม. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ บ.บางสัก และ บ.เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ช่วง กม.776+700 – 791+200 โดยก่อสร้างขยายคันทางเดิมทางด้านขวาทางและด้านซ้ายทาง ความกว้างช่องจราจร 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร และช่วง กม.791+200 – 795+400 ขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร รวมความกว้างของช่องจราจรทั้งหมด 13 เมตร

นอกจากนี้ ยังมี Bike lane สำหรับจักรยาน กว้าง 2.3 เมตร โดยทั้ง 2 ช่วง ก่อสร้างเกาะกลางแบบยกระดับความกว้าง2.5 เมตร เพื่อแบ่งทิศทางการจราจรให้ปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งออกแบบจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด เพื่อเป็นการยกระดับในการให้บริการ อำนวยความสะดวกและปลอดภัยต่อการเดินทางมากยิ่งขึ้น พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ลดระยะเวลาในการเดินทางทำให้การขนส่งวัสดุอุตสาหกรรมและพืชผลทางเกษตรมีความคล่องตัว ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนสองข้างทางและผู้ใช้เส้นทางมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ดูข่าวต้นฉบับ